Verdensmål ved Mads Clausen Instituttet

På MCI arbejder vi med at bidrage til en række af de verdensmål, som FN har besluttet på dets topmøde i New York den 25. september 2015. Disse skal føre til en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, som vi bor på.

Et bæredygtigt institut til gavn for en fremtid værd at leve i

Det er en del af instituttets strategiske værdisæt, at vi er bæredygtige i vores uddannelse, forskning og udvikling og medarbejderpolitik, hvilket afspejler sig i de verdensmål, som vi især har fokus på.
Ud af de 17 vedtagne verdensmål fokuserer MCI  specielt på at bidrage til verdensmålene #7, 8 og 9, men i forskningshverdagen her på campus arbejder forskerne i instituttets centre og sektioner samlet set på i alt 7 af verdensmålene. Du vil snart kunne læse mere om dem på deres enkelte hjemmesider

Verdensmål globus

   

Kontakt Institutleder Horst-Günter Rubahn

Verdensmål #7 - Bæredygtig energi

 

Høst og lagring af solenergi

Vores mål er at udvikle forskellige typer af enheder til høst og lagring af solenergi. Hertil arbejder vi med organiske, hybride og termiske solceller samt superkondensatorer til anvendelse i bygninger, transport og industri.
 

Bæredygtige bygninger

Fordelene ved vores organiske solceller er, at de er fleksible og semitransparente og at de bruger mindre ressourcer og energi i produktionen. Dermed kan de bl.a. anvendes direkte i byerne og i fredede bygninger, hvor der ellers ikke ville være plads til almindelige silicium solceller. Et yderligere bidrag til bæredygtige bygninger er forskningen indenfor udviklingen af termiske kameraer, der kan gøre huse mere energieffektive, idet de kan vise, hvor meget varme en bygning udstråler, for derefter at kunne optimere bygningen og reducere spild af energi.
 

Produktion, lagring og transport af elektrisk energi

For at effektivisere produktion, lagring og transport af elektricitet, arbejder vi fx i Fyn Energy-projektet på at udvikle et smart grid, der gør det muligt, effektivt at bruge forskellige former af energi, som kun står til rådighed på bestemte tidspunkter. Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor effektelektroniske systemer, som fx super-effektive konvertere, bidrager til, at energi fra fx vindmøller bliver omdannet til en form, der passer til elnettet. Teknologien kan med fordel anvendes fx i tredjelande, hvor levevilkårene bliver forbedret, fordi det vil blive nemmere for menneskene, at få strøm til deres huse, samtidig med at man kan udnytte vedvarende energikilder bedst muligt med mindst muligt tab.
 

Fra elektriske til optiske komponenter

For yderligere at mindske brugen af energi, arbejder vi i vores nanofotonik center på at fremme brugen af optiske teknologier indenfor moderne informations- og kommunikationssystemer. Disse teknologier bruger mindre energi, fx i en computer, der opererer med optiske, integrerede kredsløb, der har signifikant mindre energitab og en større båndbredde end en almindelig pc. Også indenfor printteknologien kan optiske komponenter føre til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Fx forsker vi i flade optiske komponenter, der gør det muligt vha. plasmonik at printe i farve uden længere at skulle bruge trykfarver.

Verdensmål 7 ikon

 

Verdensmål #8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Flere dygtige ingeniører til regionen

MCI uddanner et voksende antal studerende til at blive dygtige ingeniører, der kan hjælpe med at tackle fremtidens samfundsudfordringer. Mange af vores dimittender søger job her i regionen og støtter dermed regionens økonomiske vækst og det lokale samfund.
 

Konkurrencedygtige virksomheder

Endvidere bidrager vores forskning indenfor simulering, udvikling, test og demonstration af fremtidens fabrikker til at sikre arbejdspladser. Virksomheder kan være fremme i skoene i forhold til industri 4.0, bl.a. ved at implementere lean automation og digitalisering, således at de forbliver konkurrencedygtige og arbejdskraften kan holdes i regionen.

 

Verdensmål 8 ikon

Verdensmål #9 - Industri, innovation og infrastruktur

 

Effektiv produktudvikling og databehandling

Sammen med vores partnere fra industrien udvikler vi innovative løsninger, der fører til nye produkter. Ved brug af VR i form af modellering og simulering af eksperimenter og prototyper kan forbruget af materialer og arbejdskraft i produktudviklingen sænkes. Udviklingen og optimeringen af fremtidens kvante-informationsteknologier medfører en øget kvalitet og kvantitet indenfor databehandling og kommunikation.
Verdensmål 9 ikon