Skip to main content
DA / EN

Et bæredygtigt institut til gavn for en fremtid værd at leve i

Det er en del af instituttets strategiske værdisæt, at vi er bæredygtige i vores uddannelse, forskning og udvikling og medarbejderpolitik, hvilket afspejler sig i de verdensmål, som vi især har fokus på.
Ud af de 17 vedtagne verdensmål fokuserer MCI  specielt på at bidrage til verdensmålene #3, 6, 7, 8 og 12, men i forskningshverdagen her på campus arbejder forskerne i instituttets centre og sektioner samlet set på i alt 6 af verdensmålene. Du vil snart kunne læse mere om dem på deres enkelte hjemmesider

Verdensmål globus

   

Kontakt Institutleder Horst-Günter Rubahn

Verdensmål #3 - Sundhed og trivsel

 

Bedre sundhedssystemer på begge sider af grænsen

Vi er del af eller leder en række internationale netværksprojekter, der fokuserer på forbedringer indenfor sundhedsområdet på tværs af den dansk-tyske grænse: CheckNano – Nanotoksikologi, Celltom - bedre kræftdiagnosticering, Access and Acceleration – en grænseoverskridende sundhedsplatform, MicroMedTech – en grænseoverskridende kandidatuddannelse indenfor biomedicinsk ingeniørvidenskab.

Verdensmål #3 ikon: Sundhed og trivsel. Hvid på grøn baggrund.

 

Verdensmål #6 – Rent vand og sanitet

 

Vandsensorer til bedre drikkevand

Vi udvikler vandsensorer til lokal og global overvågning af vandkvaliteten. Denne overvågning vil medføre en mere pålidelig adgang til rent drikkevand for alle. Blandt andet arbejder vi sammen med en brasiliansk ph.d.-studerende i et netværksprojekt med Brasilien, der har fokus på forbedring af vandkvaliteten, og den grundlæggende idé skal udvides til brug i Østersøregionen. Læs mere herom på SDU NanoSYDs hjemmeside.

 

Verdensmål #6 ikon: Rent vand og sanitet. Hvid på blå baggrund.

 

Verdensmål #7 - Bæredygtig energi

 

Høst og lagring af solenergi

Vores mål er at udvikle forskellige typer af enheder til høst og lagring af solenergi. Hertil arbejder vi med organiske, hybride og termiske solceller samt superkondensatorer til anvendelse i bygninger, transport og industri. Du kan læse mere om organiske solceller på CAPE centrets hjemmeside.

Bæredygtige bygninger

Fordelene ved vores organiske solceller er, at de er fleksible og semitransparente og at de kun bruger få materielle ressourcer og energi i produktionen. Deres fleksibilitet og den resulterende æstetik gør, at kan de anvendes direkte i byerne og i fredede bygninger, hvor der ellers ikke ville være plads til almindelige silicium solceller. Udover at arbejde med energiproduktion for bygninger udvikler vi nye, termiske kameraer, der kan gøre huse mere energieffektive, idet de kan måle, hvor meget varme en bygning udstråler. Disse målinger kan derefter bruges til at optimere bygningen og reducere spild af energi.

Fra elektriske til optiske komponenter

For yderligere at mindske brugen af energi, arbejder vi i vores nanofotonik center på at fremme brugen af optiske teknologier indenfor moderne informations- og kommunikationssystemer. Disse teknologier baserer på masseløse fotoner i stedet for elektroner, hvilket muliggør ultrahurtig drift uden at spilde energi. Til gengæld resulterer dette i computere, der kører med optiske, integrerede kredsløb, der har signifikant mindre energitab og en større båndbredde end en almindelig pc. Også indenfor printteknologien kan optiske komponenter føre til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Fx forsker vi i flade optiske komponenter, der gør det muligt vha. plasmonik at printe i farve uden længere at skulle bruge trykfarver.

Verdensmål #7 ikon: Bæredygtig energi. Hvid på gul baggrund.

 

Verdensmål #8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Flere dygtige ingeniører til regionen

MCI uddanner et voksende antal studerende til at blive dygtige ingeniører, der kan hjælpe med at tackle fremtidens samfundsudfordringer. Mange af vores dimittender finder job her i regionen og støtter dermed regionens økonomiske vækst og det lokale samfund.

 

Verdensmål #8 ikon: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Hvid på mørkerød baggrund.

Verdensmål #12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Udvikling af en kødsensor til reducering af madspild

I samarbejde med AmiNIC ApS har forskere fra MCI udviklet en sensor til måling af holdbarhed af kød og fisk. Sensoren måler koncentrationen af en biomarkør i form af gas, der indikerer madvarens friskhed og kan dermed hjælpe producenter og forbrugere med at finde ud af, om madvaren stadig kan spises eller bør smides ud. I et næste skridt arbejder de nu på at forbedre sensorens følsomhed, så den også kan måle selv laveste koncentrationer af biomarkøren, for dermed at forudsige helt præcist, hvornår madvaren vil fordærve. Dette vil føre til en betydelig reduktion af madspild og CO2-udslip. Læs mere om kødsensoren på NanoSYDs hjemmeside.

Verdensmål 12 ikon: Ansvarligt forbrug og produktion. Hvid på lysebrun baggrund.