Skip to main content
DA / EN

Seks mio. kroner skal forbedre organiske solceller

Nyt projekt sigter mod en forbedring af organiske solcellers levetid

Organiske solceller er en lovende ung teknologi – et billig, let, mekanisk fleksibel og gennemsigtigt alternativ til silicium solceller – med et stort potentiale til en bred vifte af anvendelsesmuligheder for eksempel i bygninger med integrerede solceller og indbygget i tekstiler. Vejen til kommercialisering er dog stadig belagt med problemer, der skal løses. Især enhedens levetid, der er langt kortere end for silicium solceller. Enhedernes levetid i normale arbejdsmiljøer er stærkt påvirket af Uv-stråling kombineret med oxygen og vand (foto-oxidation), der bevirker forandringer i solcellernes egenskaber og hæmmer deres ydeevne over tid. Derudover forårsager gentaget mekanisk påvirkning af solceller yderligere ustabilitet, hvilket indtil nu har begrænset deres kommercielle levedygtighed.

Projektet CompliantPV, der for nylig har modtaget i alt seks mio. kroner fra Villum Fonden, retter fokus mod fleksible organiske solcellers stabilitet samt at forbedre både foto-oxidationen og den mekaniske stabilitet i fleksible solceller ved at introducere særligt udformede stabiliserende sammensætninger i de aktive lag i cellerne. I sidste instans vil projektet føre til fleksible solceller med dramatisk forbedrede levetider, hvilket er et vigtigt skridt i den videre udvikling af teknologien.

Projektet er ledet af gruppen for Organiske Solceller ved NanoSYD ved Mads Clausen Instituttet, SDU, og gennemføres i tæt samarbejde med DTU Kemiteknik (Prof. Anne Ladegaard Skov) og Kemisk Institut ved Aarhus Universitet (Prof. Peter Remsen Ogilby).For yderligere information, kontakt venligst lektor Morten Madsen, madsen@mci.sdu.dk, eller Postdoc Vida Engmann, engmann@mci.sdu.dk.


Redaktionen afsluttet: 08.07.2016