Skip to main content
DA / EN

Uddannelser på tværs af grænsen

Mads Clausen Instituttet og Fachhochschule Flensborg søsætter nyt grænseoverskridende uddannelsesprogram.

Syddansk Universitet (SDU) og Fachhochschule Flensburg (FH Flensburg) har nået en milepæl i det grænseoverskridende samarbejde. Under tilstedeværelse af Schleswig-Holsteins europaminister Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har SDU campusleder og institutleder for MCI Horst-Günter Rubahn og præsidenten fra FH Flensburg Holger Watter underskrevet et Letter of Intent (LOI) om et grænseoverskridende uddannelsesprogram inden for ingeniøruddannelserne. Fremover kan bacheloruddannelser fra FH Flensburg kombineres med masteruddannelser på SDU. Under studiet skal de studerende gennemføre regionale projekter og specialer på begge universiteter. Dermed får de som færdige kandidater ikke kun et diplom, men også et certifikat for den grænseoverskridende uddannelse.

Europaminister Anke Spoorendonk betegnede aftalen mellem de to universiteter som en politisk milepæl for videregående uddannelser på tværs af grænsen.

-Udvekslingen mellem SDU og FH Flensburg er særdeles vigtig for regionen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde faglærte i regionen, sagde Spoorendonk. I denne sammenhæng gjorde ministeren opmærksom på den dansk-tyske konference, som afholdes den 2. maj 2016 på Campus Flensburg.

-Dette certifikat er vejviser for begge universiteters fremtidige muligheder og et vigtigt grundlag for et loyalt samarbejde, sagde præsidenten fra FH Flensburg, Holger Watter.

Certifikat til grænseoverskridende kandidat

Sammen med Horst-Günter Rubahn overrakte præsidenten fra FH Flensburg det første certifikat til masterkandidaten Kari Kleine. Kari Kleine, som er 28 år og opvokset i Flensburg, afsluttede i sommers sin masteruddannelse i Innovation and Business på SDU. Forinden tog han en bachelor i Energie- und Umweltmanagement på Fachhochschule Flensburg. Med dette certifikat vil Kari Kleine fremover fortsat være en del af SDU’s forskningsmiljøer og påbegynde en ph.d.-uddannelse.

For yderligere information, kontakt Campusleder Horst-Günter Rubahn på rubahn@mci.sdu.dk .

Redaktionen afsluttet: 11.12.2015