Undervisningsforløb

Vækst og differentialligninger
Undervisningsforløb for matematik A og  kan styrke elevernes forståelse af vækst, som de møder den i bioteknologi og i matematik.

Rumlige figurer
Undervisningsforløb for matematik A med fokus på de mange forskellige roller symboler spiller i matematikken.

Affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik
Undervisningsforløb i natur/teknik og matematik for 6. klassetrin.

Flytninger og GeoGebra
Undervisningsforløb i matematik for 6. klassetrin.

Modellering af balance på en vippe
Undervisningsforløb i fysik/kemi og matematik for 8. klassetrin.