Uddannelse

Som et led i samarbejdet mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet, UC Syd og UCL udbydes en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelserne ved UC Syd og UCL.

Uddannelsens faglige indhold er udviklet i samarbejde mellem de tre partnere for at imødekomme den stigende efterspørgsel på dygtige lærere inden for naturfagene.

Master i Naturfagsundervisning

Efteruddannelse, som bygger videre på den viden og erfaring, du har fra dit job som lærer og kobler den med den nyeste forskning i naturvidenskab og fagdidaktik.

 

Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab (NAT805)

Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelige fag matematik, fysik, kemi og biologi. Kurset giver en indføring i centrale emner fra matematikkens og naturfagenes didaktik og relaterer dem til undervisningens praksis.

 

Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag (NAT808)

Kurset giver de studerende teoretiske og praktiske erfaringer med at designe, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i de naturvidenskabelige fag på et videnskabeligt grundlag. Kurset giver en indføring i undervisningsdesign som et redskab til at integrere fagdidaktisk teori og praksis.

 

Naturvidenskabelig Læreruddannelse

Læreruddannelserne ved UC Syd og UCL udbyder sammen med Syddansk Universitet en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelsen.

 

Ph.d. skolen Science and Mathematics Education and Communication

LSUL er tilknyttet Ph.d.-progammet i Science and Mathematics Education and Communication (SMEC).

 

Vejledning

LSUL tilbyder vejledning af studerende på tværs af de tre uddannelsesintuitioner inden for matematik, naturfag og teknologi ved bachelorprojekter og kandidatspecialer eller andre opgaver og projekter, som du laver under din uddannelse.

 

Kompetenceudvikling

Pædagoger, grundskolelæerere og gymnasielærere kan indgå i forløb som bidrager til deres kompetenceudvikling og giver en faglig kobling mellem matematik og naturfagene, og sammenhængende didaktiske forløb fra 2 – 18 års alderen.