Uddannelse

Master i Naturfagsundervisning

Efteruddannelse, som bygger videre på den viden og erfaring, du har fra dit job som lærer og kobler den med den nyeste forskning i naturvidenskab og fagdidaktik.

 

Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab (NAT805)

Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelige fag matematik, fysik, kemi og biologi. Kurset giver en indføring i centrale emner fra matematikkens og naturfagenes didaktik og relaterer dem til undervisningens praksis.

 

Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag (NAT808)

Kurset giver de studerende teoretiske og praktiske erfaringer med at designe, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i de naturvidenskabelige fag på et videnskabeligt grundlag. Kurset giver en indføring i undervisningsdesign som et redskab til at integrere fagdidaktisk teori og praksis.

 

Naturvidenskabelig Læreruddannelse

Læreruddannelserne ved UC Syd og UC Lillebælt udbyder sammen med Syddansk Universitet en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelsen.

 

Ph.d. skolen Science and Mathematics Education and Communication

LSUL er tilknyttet Ph.d.-progammet i Science and Mathematics Education and Communication (SMEC).

 

Vejledning

LSUL tilbyder vejledning af studerende på tværs af de tre uddannelsesintuitioner inden for matematik, naturfag og teknologi ved bachelorprojekter og kandidatspecialer eller andre opgaver og projekter, som du laver under din uddannelse.

 

Kompetenceudvikling

Pædagoger, grundskolelæerere og gymnasielærere kan indgå i forløb som bidrager til deres kompetenceudvikling og giver en faglig kobling mellem matematik og naturfagene, og sammenhængende didaktiske forløb fra 2 – 18 års alderen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies