LSULs skriftserie

H.C. Ørsted i børnehøjde for voksne
Vol 2. af 'Science i børnehøjde'. H.C. Ørsted i børnehøjde for voksne er udarbejdet med henblik på at inspirere fagprofessionelle i dagtilbud og indskoling til at involvere børn
i udforskningen af naturen og dens fænomener og i den naturvidenskabelige praksis. Hæftet præsenterer ideer til aktiviteter, som kan understøtte den fortælling om den
danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted der blev præsenteret i vol. 1 af 'Science i børnehøjde'.
H.C. Ørsted i børnehøjde
Vol 1. af 'Science i børnehøjde'. H.C. Ørsted i børnehøjde er udviklet med det formål, at børn allerede i dagtilbud og indskolingen får en oplevelse af naturvidenskab som et menneskeligt og kulturelt forehavende. H.C. Ørsteds liv og virke er en oplagt mulighed for at skabe en fortælling om naturvidenskabens praksis, hvor videnskabspersonen i en social kontekst udforsker og undersøger naturens fænomener.
Matematik med undersøgelser
 Vol. 6 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik med undersøgelser' består af en række små fortællinger med matematisk indhold, der inviterer eleverne til at tage en problemstilling til sig og undersøge den. Ideen er at skabe en læringssituation, hvor eleverne oplever situationen som meningsfuld og konstruerer mening gennem dialog i en social kontekst.
Matematik med alkohol
Vol. 5 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik med alkohol' er udviklet i forbindelse med et forløb for gymnasieklaser om anvendelse af matematik til at beskrive, analysere og forstå virkningen på kroppen af indtagelse af alkohol. Ideen med forløbet er med udgangspunkt i en for eleverne aktuel og relevant problemstilling, unge danskeres alkoholforbrug, at involvere eleverne aktivt i matematisk modellering.
Matematik i eksponentiel vækst
 Vol. 4 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik i eksponentiel vækst' er udviklet til længerevarende forløb om eksponentielle vækstfunktioner på gymnasialt niveau, men kan forhåbentlig også inspirere til lignende forløb i grundskolens ældste klasser.
Hæftet består af en række kontekstproblemer, der fungerer som en kilde til elevernes læringsproces. Kontekstproblemerne er situationer fra matematik, fysik og biologi, der inviterer eleverne til at anvende matematik og specielt eksponentielle vækstfunktioner til at beskrive, analysere og forstå situationer og fænomener.
Matematik i robotlaboratoriet
 Vol. 3 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik i robotlaboratoriet' præsenterer et forløb på Syddansk Erhvervsskoles robotlaboratorium, hvor eleverne inviteres til at anvende bruger teknologiske hjælpemidler (robot og programmer på computer) til at løse et problem med matematisk og naturfagligt indhold.
Matematik i naturfagene
 Vol. 2 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik i naturfagene' sætter  fokus på relationerne mellem matematik og naturfagene. Såvel klassisk som moderne naturvidenskab er gennemgribende matematiseret, og matematikken er dybt indvævet i naturvidenskabernes modeller og teoridannelser. Matematikken er naturvidenskabens arbejdssprog, som allerede kommer i spil, når et resultat af et eksperiment foreligger, eller når almene naturlove skal formuleres.
Matematik i vækst
 Vol. 1 af LabMat (Laboratorium for matematikundervisning) læremidler. 'Matematik i vækst' er bygget op omkring en række aktiviteter, der hver især har til formål at invitere eleverne til at undersøge en situation eller et fænomen indeholdende en vækstproblematik. Den didaktiske ide er, at eleverne i mindre grupper søger at beskrive, analysere og forstå vækst-problematikken gennem en matematiseringsproces.
Mathematics as a Bridge Between the Disciplines
Proceedings of MACAS – 2017 Symposium. The main idea of the MACAS-symposia is to bring together researchers and educators interested in the connections between arts and science in an educational curriculum while emphasizing, as well as researching, the role of mathematics.
Grubletegninger - Naturfænomener fra børnenes hverdag
Bogen er bygget op omkring små naturfaglige cases med udsagn, der tager udgangspunkt i hverdagsforestillinger og erfaringer som børnene ofte selv har om fænomener i naturen. Grubletegninger er rettet mod aldersgruppen 5-10 år.
Fra vidensfront til klassserum
Kompendium henvendt til lærerstuderende på den naturvidenskabelige læreruddannelsesprofil på UCSyd og UCL. 
Motivation som faktor i studievalg, fastholdelse og præstation på naturvidenskabelige uddannelser
Ph.d. afhandling af Nadia Dyrberg Egemose
Samspil mellem Biologi og Matematik (BioMat)
Proceedings fra et udviklingsprojekt
Science i børnehøjde
 Håndbog til at arbejde med science i børnehøjde
En strålende undervisning – om hvordan ekskursion styrker fagligheden
Masterafhandling
Drejebog for oplevelscentre
Resultater for projektet Turisme Menneske Natur 2012-201
Proceedings of Tourism and Public Awareness of Man-Nature Relations  
Brug af Audience Response Systems til øget læringsudbytte af forelæsninger
Speciale af Nadia Rahbek Dyrberg Kristensen
Differentialligninger og reaktionshastigheder  
Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression
Ph.d. afhandling af Morten Rask Petersen
Science in discussions
Ph.d.-afhandling af Jan Alexis Nielsen
Retsmedicin i naturfagsundervisningen - Sagen opklaret Download kompedium eller lærervejledning
Gymnasieelevers interesse for de naturvidenskabelige fag
Ph.d.-afhandling af Mikkel Knudsen Kofoed
Fremtidens Naturfaglige Lærere II: 5 refleksioner over praksis  
Fremtidens Naturfaglige Uddannelser: Elevernes stemme
Rapport fra Fremtidsseminar 2010
Fremtidens Naturfaglige Lærere. 5 refleksioner over praksis  
Fortællinger i Naturvidenskaben
Ph.d. afhandling af Stinne Hørup Hansen
Klonen - et undervisningsmateriale til almen studieforberedelse  
Proceedings fra MACAS II  
Proceedings fra NNORSC4  
Leonardo da Vinci - fortællinger om mennesket og naturen
Download kompendium eller lærervejledning
Validering af PISA Science