Laboratoriemodellen

Den nødvendige samlede og målrettede indsats for at styrke matematik og naturvidenskab i hele uddannelsessystemet er et spørgsmål om at skabe en tovejs oversættelse mellem forskning og praksis, hvor både forskere og praktikere deltager i erfarings-, kompetence- og vidensdannelser. For os betyder det et skifte fra en kompetenceudvikling, hvor man er konsument af viden, til i højere grad i at deltage i forskning, der fokuserer på deres virkelighed og producerer viden af værdi for praksis. Dette giver forskeren mulighed for at udvikle viden i samspil med praksis, hvorved forskningen får en større relevans, hvad angår anvendelighed i praksis.

I LSUL arbejder vi med Laboratoriemodellen som et værktøj til at rammesætte samarbejdet og kompetenceudviklingen af både praksis og forskere og dermed skabe en tovejs oversættelse mellem forskning og praksis.

Laboratoriemodellen er et værktøj til at rammesætte samarbejdet og kompetenceudviklingen af både praksis og forskere og dermed skabe en tovejs oversættelse mellem forskning og praksis

Laboratoriemodellen illustrer hvorledes LSUL tager udgangspunkt i tre kontekster: Praksis, uddannelse og forskning når der iværksættes handlinger, som initierer forandringsprocesser. Handlingerne tager udgangspunkt i en identificeret problemstilling fra f.eks. praksis eller i forskningslitteraturen. Herudfra planlægges en eller flere handlinger som medfører en intervention. I forbindelse med interventionen indsamles og behandles empiri, som giver anledning til evaluering og refleksioner. Denne proces er iterativ. Målet med handlingerne er bl.a. praksisudvikling, at inddrage fagprofessionelle som aktive deltagere i forskning og bidrage til at skabe ny viden for og om praksis. Laboratoriemodellen udfoldes i praksis gennem en række workshops. Imellem hver workshop har deltagerne handlinger, som skal afprøves og dokumenteres i deres praksis, således næste workshop kan tage udgangspunkt i disse erfaringer og feedback fra praksis. Denne proces er iterativ. Målet med handlingerne er bl.a. praksisudvikling, at inddrage fagprofessionelle som aktive deltagere i forskning og bidrage til at skabe ny viden for og om praksis.

Med laboratoriemodellen som værktøj arbejder LSUL på at skabe et fagdidaktisk forsknings- og udviklingsmiljø af høj international standard på tværs af universitet, professionshøjskoler og undervisnings- og læringspraksis i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Region Syddanmark.