Afsluttede ph.d.-projekter

Science communication in informal learning environments

Ved Linda Ahrenkiel

Projektet tager afsæt i at undersøge aktiviteter med naturvidenskabsformidling uden for skolens rammer, som i de senere år er blevet fremhævet for deres uddannende rolle i relation til offentlighedens generelle naturvidenskabelige forståelsesniveau. Projektet har et særligt fokus på science camps og hvilket udbytte deltagerne i en science camp har.

Motivation som faktor i studievalg, fastholdelse og præstation på naturvidenskabelige uddannelser

Ved Nadia Rahbek Dyrberg Kristensen

Projektet undersøger studiemotivationen hos naturvidenskabsstuderende på de første studieår, og dennes sammenhæng med studievalg, gennemførsel og præstation på studiet. Bl.a. undersøges forskellige studieelementers indvirkning på motivationen. Sådanne elementer er fx studiegrupper, førsteårsprojekt og tværfaglige kurser. I projektet følges en naturvidenskabelige årgang tæt gennem spørgeskema- og interviewundersøgelser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies