Ph.d.-projekter

Elevers udvikling af symbol- og formalismekompetencen gennem gymnasiet

Ved ph.d.-studerende Marit Hvalsøe Schou

Projektet har til formål at belyse, hvordan gymnasieelever udvikler den del af symbol- og formalismekompetencen, der handler om at tolke og forstå symbolske repræsentationer af matematiske begreber. Det undersøges, hvorvidt brugen af konkrete materialer, som det ses i fx fysikundervisningen, kan hjælpe elever til en forståelse af abstrakte begreber.

Professionelle læringsfællesskaber og udviklingen af Pedagogical Content Knowledge i natur/teknologi

Ved ph.d.-studerende Jens Jakob Ellebæk

Projektet har til formål at undersøge hvordan og i hvilken udstrækning professionelle læringsfællesskaber kan være med til at udvikle natur/teknologilærernes PCK (Pedagogical Content Knowledge). Dette mhp. at der fremadrettet kan udvikles indsatser, der øger lærerens undervisningsfaglige udvikling, og i sidste ende kan øge elevernes udbytte af undervisningen.

 

Måling af elevers ræsonnements kompetence i undersøgelsesbaseret matematik undervisning

Ved ph.d.-studerende Dorte Moeskær Larsen

Ph.d. projekt er knyttet til interventions- og forskningsprojektet ”Bedre kvalitet i dansk og matematik” (KiDM). Et af målene er at skabe en mere undersøgende matematik i den danske folkeskole. Der har over årene været flere tiltag i matematik, der har haft lignende fokus, men en udfordring i mange af disse kompetenceorienterede tiltag er, hvordan der kan evalueres, om tiltagene har været succesfulde. Der har ikke været meget forskning, omhandlende evaluering af den kompetenceorienteret matematikundervisning i dansk kontekst, og i en forundersøgelse i KiDM er det netop også noget af det, lærerne efterspørger. For at måle om de undersøgende tiltag i KiDM har udviklet elevernes matematikkompetencer, skal der derfor udvikles nogle måder at måle de undersøgende kompetencer på. I dette nye ph.d. projekt som er tilknyttet KiDM er der udvalgt 2 matematiske kompetencer; ræsonnement- og tankegangskompetence og der skal i første omgang undersøges via observationer hvordan disse to kompetencer udfolder sig i den undersøgende matematik, og efterfølgende gennemføres et interventions og forskningsprojekt omkring hvordan disse to kompetencer kan vurderes og bedømmes.

 

Science i børnehøjde

Ved ph.d.-studerende Stine Mariegaard


Projektet fokuserer på en undersøgelsesbaseret tilgang og sammenhængende indsats i indhold og metoder indenfor naturvidenskabens fænomener, matematik og teknologi i børnehave, børnehaveklasse og 1. klasse. Med henblik på at skabe mening og sammenhæng i børnenes uddannelsesforløb.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies