Forsknings- og udviklingsprojekter

Idenfor LSULs fire domæner er der aktuelt følgende projekter i gang. Flere af projekterne går på tværs af de fire domæner.

Science i børnehøjde

 • Projektet har fokus på kompetenceudvikling af voksne i dagtilbud og indskoling i Region Syddanmark. Gennem projektet arbejdes der med en sammenhængende og undersøgelsesbaseret tilgang til naturfaglige fænomener og begreber. I flere projekt-grupper har energibegrebet spillet en central rolle.  Der er projekt-grupper i Assens, Bramming, Odense og Varde Kommune. Projektet er bl.a. støttet med midler fra Lundbechfonden.  

 

Teknologidannelse

 • PANaMa
  Formålet med PaNaMa er at synliggøre Interregionens erhvervsmæssige perspektiver for unge i grundskolens ældste klassetrin. I projektet udvikles en række undervisningsforløb herom. Projektet er støttet med midler fra Interreg 5A.

 

Undersøgelsesbaseret og anvendelsesorienteret naturfag og matematik

 • Krydsfelt Syd
  Formålet er at udvikle, implementere og evaluere praktiske læringsforløb ud fra en undersøgelsesbaseret (IBSE) tilgang og faglige temaer, i et krydsfelt mellem grundskolen (4. - 6. klassetrin) – ungdomsuddannelser(EUD, EUX og HTX). Projektet er støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. 
 • Labmat
  Laboratorium for Matematikundervisning (LabMat) skal gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Projektet er støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. 
 • Biomat
  Biomat er et skolebaserede efteruddannelsesforløb for lærere, der underviser i enten matematik eller biologi i gymnasiet. I disse forløb deltager lærere i udviklingsgrupper med sparring fra LSUL for at udvikle lokalt definerede og tilpassede undervisningsforløb eller -tiltag. Projektet er støttet med midler fra Danske Science Gymnasier.
 • Harteværket
  Projekt Harteværket skal bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Projektet har fokus på at udvikle, implementere og evaluere praktiske læringsforløb ud fra en STEAM / IBSE-tilgang og faglige temaer med udgangspunkt i Harteværket i samarbejde mellem grundskolen (4. - 9. klassetrin) – ungdomsuddannelser og videregående uddannelse . Projektet er støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. 

Tværfaglige og tvær-professionelle perspektiver

 • Crosscut
  Projektet omhandler tværfaglig undervisning på det sekundære undervisningsniveau (grundskolens overbygning og gymnasiale uddannelser). Projektet har til mål at afdække underviseres kompetencebehov i forhold til tværfaglig undervisning, udvikle kompetenceudviklingstiltag i form af e-læringsplatforme og afprøve disse. LUSL har fokus på grundskolens overbygning. Projektet er støttet med midler fra Erasmus+

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies