Program for seminar i Kristianstad d. 4.-5. oktober

Program för besök hos forskargruppen
Learning in Science and Mathematics

 

Tirsdag d. 4 oktober på campus HKR, 06-315

 13:32
Ankomst till Kristianstad C – promenad till Grand hotell

14:00
Promenad till HKR (vid fint väder, annars 3 bilar) till förstärkt eftermiddagsfika och uppföljning av workshopen i Odense i 06-315

16:00-16:30
Modellering som en interdisciplinær aktivitet – en kritik af”standardmodellen” for matematisk modellering, Claus Michelsen LSUL

16.30-17.00
Naturvetenskap och datorplattor - i barnens regi, Marie Fridberg HKR

17:00-18:00
Transport Grand Hotell

18:00-20:30
Gemensam middag

 

Onsdag 5 oktober på campus HKR, 06-315

 09.00-09:30
Studenters förklaringar av hypoteser inom analys, Kristina Juter HKR

09.30-10:00
Pedagogical Content Knowledge (PCK) – udvikling af danske natur/teknologilæreres PCK gennem kollegialt samarbejde, Jens Jacob Ellebæk LSUL

10:00-11:30
Fortsatta diskussioner om framtida möjligheter med kaffe

11:30-12:00
Sammanfattning och inför framtiden

12:00-13:00
Lunch

13:00
Transport till Kristianstad centralstation

13:24
Avgång från Kristianstad C

 

Deltagare

LSUL

Linda Ahrenkiel
Claus Auning
Jens Jacob Ellebæk
Ida Guldager
Annette Jäpelt
John Kehlet Schou
Claus Michelsen
Kaj Nedergaard Jepsen
Jannie Nielsen
Morten Rask Petersen       
Stine Mariegaard

LISMA

Björn Cronquist
Maria Eriksson
Urban Eriksson
Marie Fridberg
Lena Hansson
Örjan Hansson
Lina Hellberg
Ingemar Holgersson
Kristina Juter
Lotta Leden
Ola Magntorn
Torgny Ottosson
Andreas Redfors
Maria Rosberg