LSUL seminar om IBSME og BigData

10.00-12.45 Seminar om undersøgelsesbaseret læring i naturfag og matematik. Ifølge Europa-Kommissionen rapport Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe fra 2007 har den undersøgelsesbaserede tilgang til undervisningen vist sig at have en positiv effekt på elevers motivation for og læringsudbytte af naturfagsundervisningen på både primært og sekundært uddannelsesniveau. Ved seminaret sætter vi fokus med erfaringer med undersøgelsesbaserede tilgang:

10.00-10.45

Erfaringer fra projektet SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) ved Morten Rask Petersen, LSUL

10.45-12.15

Workshop om undersøgelsesbaseret læring ved Ida Guldager og Claus Auning, LSUL

12.15-13.00

Frokost

13.00-14.30 Oplæg om hvad big data er og hvilken teknik kræves der for at bruge big data i praksis ved professor Peter Schneider-Kamp, Institut for Matematik og Datalogi, SDU