Skip to main content

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring


Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) er et strategisk forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU og professionshøjskolerne UCL og UC Syd. 

LSUL samler eksperter, studerende og praktikere inden for inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser  og fokuserer på forskning, udvikling og uddannelse inden for science og teknologi-området i uddannelsessystemet.

STEM-tilgang og igangværende projekter

"We do not have a series of stratified earths, one of which is mathematical, another physical, etc. We should not be able to live very long in any one taken by itself. We live in a world where all sides are bound together; all studies grow out of relations in the one great common world."
John Dewey (1901), The Child and Society

STEM er et akronym for Science, Technology, Engeneering og Mathematics og er en interdisiplinær tilgang, der kan være med til at give indsigt i tidens store udfordringer som fx energi effektivitet, ressorceforbrug og miljøkvalitet. Vi arbejder helt grundlæggende udfra at STEM identificeres som  interdisiplinær. Derved er fokus ikke kun på science og matematik, da STEM skal styrke fokus på teknologi i skolen og STEM skal anerkende engineering som et centralt element problemløsning og innovation, ikke mindst af karriere og samfundsmæssige årsager. Med STEM som udgangspunkt kan undervisningen komme tættere på vidensfronten og reel problemløsninger. Den giver os en værktøjskasse til at få viden om, holdninger til og færdigheder i at identificere spørgsmål og problemer i den virkelige verden. Ydermere, at kunne beskrive den naturlige og designede verden og drage evidensbaserede konklusioner om STEM-relaterede problemer. Nedenfor kan du se eksempler på det arbejde vi laver i LSUL.

ParentSTEM

Det overordnede mål for ParentSTEM er at øge familieinddragelsen i STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics)-uddannelsesprocessen fra tidlig barndom. Gennem dette projekt vil pædagoger, lærere og forældre opnå kompetencer indenfor STEM, og derved være i stand til videreføre disse færdigheder til børnene.

Gennem inddragelse af familier i STEM-læringsprocessen helt fra børnehaveniveau vil børn inspireres til at vælge STEM-uddannelserne. Projektet ønsker desuden at udvide den konceptuelle og pædagogiske viden om den tidlige læring om STEM ud fra et familieinddragelses perspektiv.

Output under projektet:

 • Udvikling af vejledning om STEM konceptualisering og pædagogik
 • Udvikling af vejledning til STEM-aktiviteter
 • Udvikling af STEMguidebog og aktivitetsbog til pædagoger, lærere og forældre
 • Udvikling af STEM Online Website

MatKult

LSUL er med i Interregprojektet MatKult – Matematik Kultur med grænseværdi –, der arbejder med at skabe opmærksomhed omkring matematik som en del af kulturen langs den dansk-tyske grænse. MatKult består af et samarbejde mellem Universität zu Lübeck (Institut für Mathematik, Lübecker Initiative Mathematik), Europa-Universität Flensburg (Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik), House of Science (Sønderborg kommune), Professionshøjskole Absalon (Center for Skole og Læring) og LSUL. Projektet MatKult skal fremme interessen for matematik som et fælles sprog blandt borgere i programregionen, der består af Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.  MatKult skal gøre matematik mere tilgængelig og synliggøre matematiks betydning for vores historie, kultur og ikke mindst moderne liv ved at formidle realistisk billede af matematikken som et af menneskehedens kulturgoder med en udviklingshistorie på over 5000 år og med stor aktuel samfundsmæssig betydning. Her er nogle eksempler på outputs fra MatKult:

 • MatOnline – MatKults matematik avis.
  Avisen udkommer to gange årligt og vil udover information om MatKult projektet tage temaer op om matematik, der både viser matematiks anvendelighed, kulturelle og samfundsmæssige betydning, underholdningsværdi og intellektuelle elegance. Emnemæssigt vil avisen dække bredt fra håndarbejde over biologi til hyperbolsk geometri med fokus på anvendelsens bredde i hverdagen, i samfundet og i virksomheder.
 • Årlig matematik konkurrence for 8.-10. klasser i Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.
  Emne for konkurrencen i 2019 er: Hvor kan statistik eller sandsynlighed gøre os klogere?

  I grupper skal I lave film der har ovenstående emnet som omdrejningspunkt. I skal derefter afholde en indledende konkurrence i klassen, hvor I på demokratisk hvis udvælger den bedste film, som skal sendes ind til hovedkonkurrencen.

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde har til formål at tilbyde fagprofessionelle i dagtilbud og indskoling praktiske eksempler på og forslag til aktiviteter, der med udgangspunkt i børns nysgerrighed kan understøtte og stimulere børns interesse for naturen og dens fænomener, og teknologien og dens anvendelse samt matematik som barnets redskab til at beskrive og analysere naturens og teknologiens fænomener. Første udgivelse fra 'Science i børnhøjde'-serien er 'H.C. Ørsted i børnehøjde', som kan hentet gratis som pdf her.

Du kan også hente vores andre udgivelser ved at klikke på 'Skrifserie' i menuen i højre hjørne.

Leder af LSUL


Claus Michelsen
Professor mso 
Telefon: 65 50 23 55
Mobil: 60 11 23 55
Email: cmich@imada.sdu.dk

Om Claus Michelsen

Senest udgivelse:

H.C. Ørsted i børnehøjde – vol. 1 af 'Science i børnehøjde'

Hent