Skip to main content

Mentorer

Vi søger mentorer:

  • Et antal ph.d.-studerende, der ønsker at være mentor. Du skal tidligst aflevere din ph.d. i slutningen af 2023 for at komme i betragtning
  • 1-3 postdocs eller adjunkter, der ønsker at undervise nye mentorer som trainers-of-mentors de næste par år

Både mentorer og trainers-of-mentors vil skulle deltage i et kursus om mentoring i efteråret 2022 (2 dage for mentorer og 3 dage for trainers-of-mentors) og mentorgerningen (hhv. uddannelsen af nye mentorer) vil tælle som undervisning på KI - se timetal nedenfor.

Er du interesseret, send en kort motiveret ansøgning til Vibeke Mortensen (vmortensen@health.sdu.dk) snarest muligt.

Timetal for mentorer

Vi forestiller os, at det at være mentor kan tælle som 20 + 20 = 40 timers undervisning. Dette ud fra en tanke om, at der cirka ligger 20 timer i det mentoruddannelsesforløb, de ph.d.-studerende vil få tilbudt. Selve mentorforløbet strækker sig over et år, og belastningen vil svare til det tidsforbrug, der lige nu bliver godskrevet for at være specialevejleder. Det svarer til 10 timer pr. semester, svarende til 20 timer på et år. 

Den ph.d.-studerende vil få godskrevet 20 timer for mentoruddannelsen én gang. En ph.d.-studerende, der er mentor for to mentees vil fx få godtskrevet 20 + 2x20 = 60 timers undervisning.

En ph.d.-studerende vil kunne være mentor for op til to kandidatstuderende samtidig, og desuden være mentor flere år i træk under ph.d.-forløbet. Dette naturligvis forudsat, at pilotprojektet bliver gjort permanent efterfølgende. 

Sidst opdateret: 14.09.2022