Skip to main content

Arbejdsmiljø på Klinisk Institut

 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen på Klinisk Institut varetager arbejdsmiljømæssige forhold for ansatte og arbejdssteder på Klinisk Institut.

 

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er:

 

 

Gruppen holder fire årlige møder; i februar, maj, september og november, samt ekstraordinære møder, hvis der opstår behov for det.

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for en treårig periode af medarbejdere indenfor det område, de hver især repræsenterer. Næste ordinære valgperiode udløber i 2023.

 

Se yderligere oplysninger om arbejdsmiljøområdet på SDU

 

For forhold vedrørende fysisk arbejdsplads på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus kontakt arbejdsmiljøfunktionen på OUH eller afdelingens arbejdsmiljørepræsentant.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant ved Klinisk Institut, hvis du vil høre mere om muligheden for at få trådløst mus og tastatur. 

Du finder din arbejdsmiljørepræsentant under "Arbejdsmiljøgruppen KI"

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant ved Klinisk Institut, hvis du vil høre mere om muligheden for at få skærmbriller og høreværn. 

Du finder din arbejdsmiljørepræsentant under "Arbejdsmiljøgruppen KI"

Dekanen har i 2013 nedsat et ligestillingsråd lokalt på SDU, der referer direkte til dekanen og det centrale ligestillingsudvalg på SDU.

Her kan du læse mere om ligestillingsrådet

Hvis du har undervisning i SDU's lokaler, eller har kontorplads på SDU, skal du orientere dig i SDU's beredskabsplan

Beredskabsplan for Klinisk Institut - Winsløwparken, Odense

Har du kontorplads i OUH's bygninger, er det OUH's beredskabsplan, du skal følge, når du eri deres lokaler

 

Tids- og handleplan for APV og trivselsmåling 2018

Læs mere

APV og trivselsmåling 2018

Læs mere

"SDU bevæger sig"

Effektive øvelser til folk med stillesiddende arbejde

Læs mere

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 18.01.2021