Skip to main content

Klinisk Instituts mission

Vi vil:

  • Fastholde og udvikle Klinisk Institut, som en forskningsinstitution med en synlig og afgørende indflydelse på patientbehandlingen

Dette gør vi ved at:

  • Uddanne og forske på et højt internationalt niveau indenfor områder, der har relevans for diagnostik, sygdomsforebyggelse og behandling
  • Formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere

Vores styrke ligger i..

...innovativ klinisk forskning indenfor udvalgte sygdomme, der belaster den enkelte borger, befolkningen eller samfundet - med sigte på forståelse af deres:

  • Biomedicinske grundlag
  • Forekomst i befolkningen
  • Behandling, idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med interventionsforskning

Vi formidler og søger samarbejde, hvor vi kan medvirke til forandringer

Sidst opdateret: 20.07.2022