Skip to main content

Klinisk Institut har ansvaret for forskning på Odense Universitetshospital (OUH). Derudover har instituttet det overordnede ansvar for kandidatdelen af lægeuddannelsen.

Om KI

Antal ansatte inkl. ph.d.-studerende ved KI:721

  • Ph.d.-studerende: 112
  • Postdoc/adjunkt: 78
  • Eksterne lektorer: 23
  • Kliniske lektorer/lektorer: 236
  • Kliniske professorer/professorer: 120
  • Videnskabelige assistenter: 26
  • TAP/Andet: 69
  • Adjungerede professorer: 54
  • Adjungerede lektorer: 3

Nøgletal opdateret:September 2021

*Tallene fra 2021 er indsamlet september 2021. De er behæftet med en vis usikkerhed pga. overgang til nyt HR-system

TAP/Andet dækker over: Administrative medarbejdere, institutledere, bioanalytikere m.m.

 

KI arbejder med FN's Verdensmål 

Her finder du eksempler på indsatser

Forskningsfaciliteterne er integreret overalt på OUH i Odense og i Svendborg. 

Den kliniske forskning er udbygget til alle de sundhedsfaglige specialer. 

Det forskningsaktive personale dækker faggrupper som: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.m.

Kontaktinformation

Fællessekretariat

Se også:

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 14.10.2021