Skip to main content

Om Instituttet

Klinisk Institut har ansvaret for forskning på Odense Universitetshospital (OUH). Derudover har instituttet det overordnede ansvar for kandidatdelen af lægeuddannelsen.

Om KI

Antal ansatte inkl. ph.d.-studerende ved KI:721

  • Ph.d.-studerende: 112
  • Postdoc/adjunkt: 78
  • Eksterne lektorer: 23
  • Kliniske lektorer/lektorer: 236
  • Kliniske professorer/professorer: 120
  • Videnskabelige assistenter: 26
  • TAP/Andet: 69
  • Adjungerede professorer: 54
  • Adjungerede lektorer: 3

Nøgletal opdateret:September 2021

*Tallene fra 2021 er indsamlet september 2021. De er behæftet med en vis usikkerhed pga. overgang til nyt HR-system

TAP/Andet dækker over: Administrative medarbejdere, institutledere, bioanalytikere m.m.

 

KI arbejder med FN's Verdensmål 

Her finder du eksempler på indsatser

Forskningsfaciliteterne er integreret overalt på OUH i Odense og i Svendborg. 

Den kliniske forskning er udbygget til alle de sundhedsfaglige specialer. 

Det forskningsaktive personale dækker faggrupper som: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.m.

Kontaktinformation

Fællessekretariat

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 26.11.2021