Skip to main content

Institutråd

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m. 
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger

 

Institutrådet for KI

Formand: Institutleder Kirsten Kyvik

Sekretær: AC-fuldmægtig Vibeke Mortensen

Valggruppe I (VIP): Udpeget ved lodtrækning:

Professor Dorthe Nielsen
Professor Christine Stabell Benn
Professor Lise Hounsgaard
Ph.d. studerende Sebastian Nielsen
Ph.d. studerende Trine Aaquist
Ph.d. studerende Sólja F. Thorleifsson (1. suppleant)

Valggruppe II (TAP): Udpeget ved lodtrækning:

Laborant Anni Schmidt Petersen
Projektassistent Sabrina Bech Mathiesen
Projektleder Louise Skovborg Just

Valggruppe III (STUD): Valg bortfaldet.

Valggruppe I og II er valgt for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.
Valggruppe III er valgt for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022.

 

Institutrådets opbygning

Institutrådet består af 12 medlemmer, hvor institutlederen er født medlem.

Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Institutlederen er formand for institutrådet og har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.
Der vælges tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere og tre studerende. 

Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende. Genvalg kan finde sted.

Sidst opdateret: 02.08.2023