Skip to main content

Faglige Forskningsfora

Fagligt forskningsforum for intensiv, lunge og akut medicin

Tovholder: Christian B. Laursen

Afdelinger: FAM, V (anæstesi/intensiv) og J (lungemedicin)

Fagligt forskningsforum for KEFIZ

Tovholder: Christian Godballe

Afdelinger: K (kæbekirurgi, E (øjenafdeling), F (Øre-Næse-Hals), I/ORCA (hud/allergi), Z (plastikkirurgi)

Fagligt forskningsforum for AHSA

Tovholder: Lars Brandt

Afdelinger: A (kirurgisk afdeling), H (børnehospitalet), S (medicinsk mave/tarm), Arbejdsmiljømedicinsk Klinik

Fagligt forskningsforum for NUP

Tovholder: Niels Bilenberg

Afdelinger: N (neurologi), U (neurokirurgi), P (psykiatri)

Fagligt forskningsforum for DYLQ

Tovholder: Jens Fedder

Afdelinger: D (gynækologi /obstetrik), Y (nyremedicin), L (urinvejskirurgi), CIMT, Q (infektionsmedicin)

Fagligt forskningsforum for GROC

Tovholder: Søren Overgaard

Afdelinger: G (geriatri), Rehabiliteringsafdelingen, O (ortopædkirurgi), C (reumatologi)

Fagligt forskningsforum …

Tovholder: Jan Frystyk

Afdelinger: B (hjertemedicin), T (hjerte-, lunge-, karkirurgi), Kardiologi SVE, OPEN, M (endokrinologi), Steno Diabetescenter

Fagligt forskningsforum for laboratoriespecialerne og klinisk epidemiologi

Tovholder: Torben Barrington

Afdelinger: KBF (klinisk biokemi og farmakologi), KIA (klinisk immunologisk afdeling), Klinisk Patologi, KGA (klinisk genetisk afdeling), KMA (klinisk mikrobiologisk afdeling), Klinisk epidemiologi, Klinisk biokemiske afdeling SVE

Fagligt forskningsforum for Billeddiagnostik, Kræftsygdomme, Rehabilitering og Palliation

Tovholder: Ole Graumann

Afdelinger: Nuklear medicin, Radiologisk afdeling, R (onkologi), X (hæmatologi), REPHA (Videncenter for Rehabilitering og Pallitation)

 

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 02.04.2020