Skip to main content

Rejser for KI-ansatte

 

Rejser og kurser for KI-ansatte

Egencia - fly og hotel - for KI-ansatte

Flyrejser (ind- og udland) samt hotelophold (udland) skal bestilles gennem SDU's rejsebureau Egencia

Her finder du Egencia

Bestilling af flybilletter, der betales af en SDU-konto (KI):

Disse skal bestilles gennem Egencia og følgende skal oplyses: 

  • Klinisk Institut
  • EAN nr.: 5798000422889
  • Omkostningssted: 101
  • Eget navn skal fremgå på fakturaen

Fakturaer sendes elektronisk til Klinisk Institut

Kontaktoplysninger Egencia

Rejsebureauet Egencia har meddelt, at de lukker flere af deres kontorer rundt i landet, heriblandt kontoret i Odense.

SDU vil fremover primært blive betjent af Egencias kontor i Aarhus.

Kontoret i Aarhus kan kontaktes på tlf. 70 70 82 01. Opkald til nummeret der tilhørte kontoret i Odense vil blive viderestillet i en periode.

Mailadressen er uændret customer_service@egencia.dk

Kurser og efteruddannelse

HR-service, SDU, tilbyder rådgivning og bistand omkring kompetence- og organisationsudvikling samt arrangerer kurser for medarbejdere, herunder Universitetspædagogikum.

HR-service, Organisation & Rekruttering - herunder kurser

Kursus- og rejsepuljen - for KI-ansatte

KI-ansatte kan søge midler til kurser, studierejser og refugieophold. 

Læs mere om rejsepuljen, ansøgningsfrister og tildelingskriterier

Rejseafregning for KI-ansatte - zExpense (Erstatter TEM)

Du skal afregne dine rejseudgifter og andre udlæg i zExpense.

 

Inden du går i gang

For at lette dit arbejde, er det en fordel at scanne og gemme relevante dokumenter, inden du går i gang. Sørg for at scanne og gemme dine kvitteringer på udgiftsposten (fx billet) og dokumentation for, at udgiften er betalt. Herudover skal du gemme dokumentation for formålet med dine udgifter (fx en mødeindkaldelse, et program, en dagsorden, mailkorrespondance eller lignende).

 

Her finder du zExpense

Du åbner zExpense via dette link: https://myapps.microsoft.com/signin/zExpense/8fc91c82-ac06-4f9a-acb7-377295c24b3b eller ved at trykke på ikonet for zExpense i listen My Apps.

 

Vejledninger til zExpense

På SDUnet kan du finde vejledninger til zExpense under: Økonomi - kørsel - z-Expense - vejledninger

 

Sidder du ikke ved en SDU-computer, kan der være problemer med adgang. Du kan eventuelt tilgå siderne ved hjælp af: https://online.sdu.dk/Citrix/HTML5Web/ eller https://sso.sdu.dk/index.php

 

Oprettelse i zExpense

For at blive oprettet i zExpense skal man kontakte SDU's rejsekontor på tlf. (+45) 6550 2955 eller sende en mail til rejser@sdu.dk

Følgende skal oplyses for at blive oprettet:

  • SDU brugernavn
  • Mail adresse
  • Fulde navn
  • Cpr.nr.
  • Bankkonto (Nemkonto)

 

Kontakt og hjælp til zExpense

Meld gerne problemer og iagttagelser om login, vejledningerne og brugen af systemet ind til:

Gitte Svendsen på e-mail: gisv@sdu.dk 
Heidi Bech Hansen på e-mail: hbha@sdu.dk

Rejse-og repræsentationsbilag - dokumentationskrav for SDU

SDU's formelle krav vedrørende rejse- og repræsentationsbilag er beskrevet på SDUnet. 

Her finder du: SDUnet - Formelle krav vedrørende rejse- og repræsentationsbilag

Sidder du ikke ved en SDU-computer, kan det være vanskeligt at tilgå SDUnet. Find eventuelt hjælp under SDUnet - SDUs intranet

Rejseforsikring

Syddansk Universitets rejsende er forsikret i overensstemmelse med statens selvforsikringsbestemmelser. Forsikringskort til brug for udlandsrejser kan rekvireres ved henvendelse til rejser@sdu.dk 

SDU er ikke dækket af en afbestillingsforsikring

Rejsekontor SDU