Skip to main content

Baggrund og formål

Baggrund for vejledning

SDU bruger Pure (Publication and Research) til at registrere forskning begået på institutionen, og indberetning af publikationer og aktiviteter skal ske i Pure. Du har, som forsker ved SDU, pligt til at sørge for, at alt du publicerer under din ansættelse hos SDU bliver tilføjet i Pure, så det indgår i SDU’s samlede forskningsdatabase.

Korrekt registrering i Pure har betydning for tildeling af BFI-point og dermed økonomi til universitet, men det har også betydning for dig som forsker i forhold til dit h-index.

SDU har en Open Science-politik. Det betyder, at SDU opfordrer dig til at gøre dine forskningsartikler mest muligt tilgængelige. Læs mere i: Guidelines for The Clinical Departments at SDU - KI and IRS

Endelig er korrekt registrering i Pure med til at sikre større synlighed for dig som forsker og for det sygehus/den forskergruppe, du repræsenterer. SDU’s forskerportal (FindResearcher) bliver vist som et af de første resultater, når der søges på dit navn. Det er altså essentielt, at oplysningerne her er korrekte.

Det er desuden et krav, at alle fastansatte, der underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal have en opdateret undervisningsportfolio. SDU anbefaler, at alle ansatte der forsker har en ORCID-profil. 

Formål

Formålet med denne vejledning er at gøre det tydeligt, hvad du som forsker selv skal gøre i forhold til registrering i PDS, Pure og ORCID, og hvordan du gør. 

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 12.10.2021