Skip to main content

Per Damkier

Forskningsleder, klinisk professor, ph.d.
Forskningsenhed for Klinisk Farmakologi

Email: pdamkier@health.sdu.dk
Webside: Klinisk Farmakologi
Per Damkier, forskningsleder Klinisk Farmakologi