Skip to main content

Frantz R. Poulsen

Forskningsleder, professor, dr.med.
Forskningsenhed for Neurokirurgi

Telefon: +45 6541 3600
Email: frpoulsen@health.sdu.dk
Webside: Forskningsenheden for Neurokirurgi
Frantz R. Poulsen