Skip to main content

Annmarie Touborg Lassen

Forskningsleder, professor, dr.med.
Forskningsenhed for Akut medicin

Telefon: +45 6541 5048
Email: atlassen@health.sdu.dk
Webside: Forskningsenheden for Akutmedicin
Annmarie Lassen