Telepsykiatrisk Forskningsenhed

Telepsykiatrisk Forskningsenhed er Danmarks førende forskningsenhed inden for telepsykiatri og eMental Health.
Forskningsenheden hører under Klinisk Institut, Syddansk Universitet og er en del af Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Telepsykiatrisk Forskningsenhed startede i september 2015 og består af 1 adjunkt og forskningskoordinator, 3 postdoc, 4 ph.d.-studerende, 1 forskningsassistent, 1 adjungeret professor samt 2 kliniske psykologer, der behandler patienter, der indgår i forskningsprojekterne. Derudover er der tilknyttet flere forskere, der er placeret uden for forskningsenheden.

Forskningsenheden samarbejder tæt med de psykiatriske afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark, med universiteter i ind- og udland og med private virksomheder.

I januar 2016 modtog forskningsenheden sammen med en række partnere en bevilling på 19. mio. kr. fra Innovationsfonden til et stort sammenhængende forskningsprogram i telepsykiatri: ENTER - Programme for EmeNTal hEalth Research.

Kontakt

Forskningsleder, Lektor, Ph.d. Mia Beck Lichtenstein mlichtenstein@health.sdu.dk