Skip to main content

Forskningsområder

  • Alkoholforstyrrelser
  • Demens
  • Skizofreni
  • Epidemiologi
  • Folkesundhed
  • Affektive tilstande
  • Selvmordsforebyggelse
  • Implementering 
  • Autisme
  • "Høj risiko for psykose"/ forebyggelse