Initiativer

På H.C. Andersen Børnehospital prioriteres samarbejde på tværs af specialer (sygdomme, kirurgi, psykiatri, genetik m.m.) og på tværs af faggrupper (læger, sygeplejersker, psykologer m.fl.), hvilket er medvirkende til at skabe et dynamisk og produktivt forskningsmiljø på både regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Odense Børnekohorte
Odense Børnekohorte er en større forskningssatsning, hvor 2551 børn født i 2010-2013 følges op til 18 års alderen. Odense Børnekohorte er etableret i et samarbejde med Odense Kommune, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark og indgår i HCA Forskning. Undersøgelserne omhandler blandt andet udviklings-analyse, indsamling af biologisk materiale foruden objektive undersøgelser og spørgeskemaer. Der er i 2014 ca. 12 delprojekter i Odense Børnekohorte, som omhandler emner som hormon-forstyrrende stoffer, vitamin D’s rolle, amning og anden ernæring, infektioner og udvikling af ADHD.

Læs mere om Odense Børnekohorte her.

Knogler, kropssammensætning og vækst
Forskning i både den langsigtede forebyggelse af knoglebrud hos raske og forebyggelse af knoglebrud hos syge børn er vigtigt pædiatrisk forskningsfelt. Et samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik på SDU giver gode muligheder for forskning i knoglesundhed, og vi deltager i undersøgelse af effekten af fysisk aktivitet på knoglevækst i et projekt, hvor 700-800 skolebørn får ekstra idræt og kostvejledning (Svendborg-projektet). Projektet er startet i 2008 og der udføres en opfølgende undersøgelse med vægt på pubertetens indflydelse på knoglevækst. og modning i 2015-17. Enheden råder over en DEXA-skanner, der giver mulighed for andre fremtidige projekter med fokus på vækst, knogler og kropssammensætning hos både syge og raske børn.

Livskvalitet, kommunikation og miljø
Livskvalitet, kommunikation og miljøpåvirkninger kommer mere og mere i fokus i forskningen indenfor pædiatri og viser sig at have stor betydning i mange henseender. Eksempelvis forskes der i livskvalitet hos syge børn og kommunikation med forældre til indlagte børn. I Odense Børkohorte forskes der i betydningen af forældrenes brug af miljøskadelige stoffer som f.eks. alkohol, nikotin og hormonforstyrrende stoffer.

Anden forskning
Inden for alle de pædiatriske fagområder gennemføres større og mindre forskningsprojekter. Det drejer sig bl.a. om internationale multicenterstudier inden for børneonkologi, immunoglobulinbehandling ved neonatal sepsis, og mindre opgørelser og kasuistikker. HCA Forskning ønsker både at inddrage yngre læger og studerende i mindre forskningsopgaver indenfor disse fagområder og at styrke ekspertområdernes forskning systematisk. HCA Forskning tilbyder derfor årlige møder med fagområderne for bredt at styrke forskning indenfor alle fagområder.