Sygdomme hos nyfødte

Et ph.d. studie om ernæring med tilskud til modermælk hos præmature børn efter indlæggelsen på neonatalafsnittet og eventuel senere udvikling af allergisk sygdom er afsluttet, og videreføres i et igangværende ph.d. projekt med hensyn til vækst og den fysiske og mentale udvikling hos disse børn i 6-7 års alderen. Et andet afsluttet ph.d. studie omhandlede betydningen af overvægt hos gravide for deres børn ved fødslen og ved 3 års follow up. Den neonatale forskning samarbejder med forskningsenheden på Obstetrisk Afdeling og Medicinsk-endokrinologisk Afdeling på OUH, om perinatale emner, f.eks. konsekvenserne af gestationel diabetes, præeklampsi, og infektioner for de nyfødte. Et ph.d. studie om amning og tidligt hjemmeophold er i gang.

Endvidere fokuseres der på nyfødte med hypoglykæmi i et ph.d. studie om effekterne af en national guideline for neonatal hypoglykæmi, kongenit hyperinsulinisme, og medfødte forstyrrelser i kalkstofskiftet (se under hormonelle sygdomme).

Den neonatale sektion deltager løbende i multicenter studier bl.a. om respiratorisk distress syndrom hos ekstremt præmature og blodtransfusioner.