Mave-tarmsygdomme

Vi udfører kliniske undersøgelser af medfødte misdannelser i et samarbejde med Det Børnekirurgiske Center ved OUH, blandt andet bugvægsdefekt og spiserørsdefekt (oesophagusatresi). Esofagusatresi har hyppige senfølger, dels spiserørskatar (gastroesofageal refluks-sygdom) og dels astma-lignende symptomer, som påvist i et ph.d. studium, der følges op af undersøgelse af genetikken ved spiserørsdefekt. Vi undersøger desuden forekomsten af allergisk spiserørskatar (eosinofil oesophagitis) i et europæisk samarbejde.

Cøliaki er en autoimmun præget inflammatorisk sygdom. Vi har i samarbejde med andre forskningsinstitutioner modtaget en større forskningsbevilling fra Det Strategiske Forskningsråd, der har sat os i stand til at udarbejde nationale data om indtaget af gluten i kosten. I samarbejde med Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) belyser vi forekomsten af cøliaki i Danmark. Derudover udarbejder vi redskaber til belysning af livskvalitet (quality of life) hos børn med cøliaki i samarbejde med University of Cork i Irland, Vi har sammen med Oslo Universitet og Københavns Universitet startet et projekt, der ud fra den nationale danske og norske fødselskohorte skal belyse, hvorvidt infektioner og ernæringsforhold (amning) i den tidlige barnealder er medvirkende årsager til cøliaki. Vi udfører også kliniske og basale projekter, der belyser diagnosen og patogenetiske forhold ved cøliaki i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH og i et europæisk samarbejde (ESPGHAN).

En alvorlig følge af præmaturitet (for tidlig fødsel) er nekrotiserende enterocolitis (NEC), der er en tarmbetændelse, der leder til betydelig sygelighed - af og til med senere tarmsvigt (korttarmssyndrom). I samarbejde med Københavns Universitet undersøges nye behandlingsprincipper ved korttarmsyndrom.

Børn i behandling for akut lymfatisk leukæmi (ALL) får ofte slimhindeskade i mavetarmkanalen. Vi undersøger effekten af behandling med bovint colostrum og arbejder med eksperimentelle modeller for slimhinde-beskadigelse ved kemoterapi med støtte fra Institut for Molekylær Medicin på SDU.

Ydermere udfører vi kliniske og patogenese-orienterede undersøgelser ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom (kronisk tarmbetændelse, IBD) hos børn. Undersøgelser af knoglevækst og inflammation ved IBD og ved kroniske gigtsygdomme hos børn vil blive igangsat.

Den tidlige spædbarnsernæring består væsentligst af amning, og vi har inden for rammerne af Odense Børnekohorte iværksat en undersøgelse af hyppighed og varighed af amning, med anvendelse af ny SMS-baseret teknologi. Disse data vil blive anvendt til yderligere undersøgelser inden for Odense Børnekohorte.