Hormonelle sygdomme

Et nationalt og internationalt Center for Hyperinsulinisme (CHI) er etableret for både diagnostik (inklusiv genetik og PET/CT-skanning) og medicinsk og kirurgisk behandling med tilhørende forskningsaktiviteter. I to afsluttede, internationale ph.d. projekter har CHI-Centret fokuseret på genetiske forandringer ved kongenit hyperinsulinisme ved hjælp af microarray teknik, henholdsvis dyre-eksperimentelle studier om betacellefunktionen inklusiv vitamin D’s betydning. Et tredje ph.d. studie fokuserer på forekomsten af lavt blodsukker hos nyfødte af diabetesmødre, undervægtige, præmature eller overvægtige nyfødte, og nyfødte med asfyksi. Cerebrale komplikationer ved lang tids follow up af disse nyfødte samt nyfødte med kongenit hyperinsulinisme vurderes ved neurologisk undersøgelse, kognitiv score, samt motorisk score og adfærdsscoring. I et samarbejde med Klinisk Genetisk afdeling på OUH, er et internationalt ph.d. forløb om kongenit hyperinsulinisme godkendt.

Vitamin D i aktiv form er et hormon med mangesidige effekter i kroppen. I tre ph.d. projekter arbejdes der med vitamin D’s effekter under graviditeten, hos den nyfødte, specielt med henblik på lungemodning, og barnets vækst og knogleudvikling. Data indhentes fra Odense Børnekohorte, og to af projekterne involverer endvidere dyrestudier i samarbejde med Institut for Molekylær Medicin på SDU, og Charité Universitätsmedizin i Berlin. Et fjerde ph.d. studie har som delprojekt en analyse af vitamin D’s betydning for infektionsmønstret hos småbørn i Odense Børnekohorte. Yderligere ph.d. projekter er projekteret i et internationalt samarbejde. Et ph.d. projekt om hereditær og ernæringsbetinget rakitis i Region Syddanmark er fortsat i et post.doc. forløb. Et klinisk forskningscenter for Calcium, D-vitamin og Knogler (”CDK-Centret”) er under opbygning. Afdelingen indgår endvidere aktivt i en international studiegruppe om effekter og bivirkninger af væksthormonbehandling til børn.