Samarbejde

HCA Forskning prioriterer samarbejde på både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau meget højt.

På OUH samarbejder vi tæt med andre afdelinger om blandt andet genetik, kirurgi, nuklearmedicin, endokrinologi, allergi, psykiatri og patologi. Derudover har vi et tæt samarbejde med Institutter på SDU, som arbejder med blandt andet idræt, immunologi og miljømedicin.

Odense Børnekohorte har desuden et tæt samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark og med Odense Kommune.

På regionalt niveau samarbejder vi i Region Syddanmark med andre pædiatriske afdelinger om projekter vedrørende astma og allergi, hypoglykæmi, gastroenterologi og neonatalogi. På nationalt niveau samarbejder vi med Rigshospitalet vedrørende leukæmi, mucositis og mikrobiomforskning, med Københavns Universitet vedrørende ernæring af børn, med Danmarks Tekniske Universitet vedrørende cøliaki samt med børneafdelinger i Region Sjælland vedrørende neonatal hypoglykæmi.

Vi samarbejder desuden med forskellige private virksomheder som for eksempel Arla Foods og Novozymes.

På internationalt niveau deltager vi i forskellige typer samarbejder om blandt andet fødevareallergi, anafylaksi, mave-tarmsygdomme, væksthormonbehandling, hypofosfatæmisk rakitis, kongenit hyperinsulinisme, insulinomer, D-vitamin og cøliaki. Vi er blandt andet med i EAACI , GA2LEN, ESPGHAN og samarbejder derudover med Charité Universitätsmedizin i Tyskland og med Mayo Clinic i USA.