Susanne Pagh Nissen

Cand.med., ph.d. Susanne Pagh Nissen

Udvikling af allergiske sygdomme fra barn til voksen. 

Prospektiv undersøgelse af en del af fødselskohorten 1985 fra Odense

Allergiske sygdomme er blandt de hyppigste kroniske sygdomme hos børn og yngre voksne i Danmark. Udviklingen af allergisk sygdom er resultatet af et samspil mellem genetisk prædisposition og miljømæssige faktorer. Forskningsmæssigt har der gennem flere år været stor interesse for kortlægning af både specifikke og uspecifikke miljøfaktorers betydning for udvikling af allergisk sygdom med henblik på primær sygdomsprofylakse.

Med det hovedformål at belyse udviklingen af allergisk sygdom hos børn samt beskrive miljøfaktorers medvirkende til udvikling af allergisk sygdom, etablerede man i Odense i 1985 en uselekteret fødselskohorte bestående af 455 børn. Fødselskohorten er siden fulgt prospektivt ved 0, 6, 12 måneder samt 1½, 5, 10 og 15 års alderen. Vi har på denne kohorte præcise oplysninger om bl.a. arvelig disposition, ernæring, boligforhold, husdyr, rygning, pasning i institution/dagpleje, sociale forhold, helbredstilstand og atopi symptomer. Desuden er der målt navlesnors IgE ved fødslen, lavet hudpriktest, specifikt og total IgE samt spirometri på børnene ved de efterfølgende kliniske undersøgelser. 

Projektet vil være enestående af sin art, idet det udmærker sig i forhold til andre studier ved at omfatte en meget velundersøgt uselekteret del af en fødselskohorte, som i mange år, helt fra fødslen er fulgt tæt. Projektet giver optimale muligheder for at beskrive naturforløbet af allergisk sygdom fra barn til voksen, samt at vurdere forskellige ydre miljøfaktorers betydning for udvikling af allergisk sygdom, med henblik på mulighed for profylaktiske tiltag.