Stine Dydensborg Sander

Stine Dydensborg Sander, cand.med., ph.d. studerende, stine.dydensborg.sander@rsyd.dk

Early environmental exposures and risk of celiac disease - the significance of early gut colonization

Celiac disease is a chronic immune-mediated disease in which the intestinal surface is partly destroyed when exposed to gluten, a protein found in wheat, rye, and barley. The treatment is a strict gluten-free diet, which has great economic and social costs. The prevalence of celiac disease has increased significantly over the last decades, but is probably still underestimated. It is well established that genetic predisposition is necessary to develop celiac disease. However the rapid increase in prevalence indicates a crucial role for environmental factors, which still remains to be identified. While the prevalence of celiac disease and other immune-mediated diseases such as diabetes and allergies is increasing, there has been a markedly reduced mortality and morbidity from infectious diseases because of improved hygiene and increased use of antibiotics. It is hypothesized that the altered microbial exposure influences the development of the immune system, and that this dysregulation of the immune system increases the risk of immune-mediated diseases. Bacterial colonisation of the intestine is one of the most profound immunological exposures for the newborn and lines of evidence point to the importance of bacterial colonisation to the development of the immune system. Intestinal colonisation of bacteria is largely determined by the mode of delivery, infant feeding, infections and use of antibiotics in the first year of life. We will use two national birth cohorts: the Danish National Birth Cohort and the Norwegian Mother and Child Cohort Study with a total of approximately 200,000 children providing detailed information including infant feeding, and infections. We will link data to national patient registries providing information on diagnoses, birth registries providing information on mode of delivery, and prescription registries providing information on use of antibiotics to explore the significance of early environmental exposures influencing the bacterial colonisation of the intestine for later risk of developing celiac disease. This study will contribute to the understanding of the mechanisms behind development of celiac disease and the rapid increasing prevalence; and may present an opportunity to identify specific risk groups and to suggest evidence based primary prevention of celiac disease.

Tidlige miljøfaktorers indflydelse på forekomsten af cøliaki - betydningen af tidlig tarmkolonisering

Cøliaki er en kronisk immunmedieret sygdom, hvor tarmens overflade delvist ødelægges, når den udsættes for gluten, et protein der findes i hvede, rug og byg. Behandlingen er en streng glutenfri diæt, der har store økonomiske og sociale omkostninger. Forekomsten af cøliaki er steget betydeligt i de seneste årtier, men cøliaki er sandsynligvis fortsat underdiagnosticeret. Genetisk disposition er nødvendig for at udvikle cøliaki. Men den hurtige stigning i forekomsten viser, at miljøfaktorer spiller en afgørende rolle. Epidemiologiske studier tyder på, at miljøeksponeringer i de første leveår har særlig betydning. Mens forekomsten af cøliaki og andre immunmedierede sygdomme som diabetes og allergi er steget, er morbiditet og mortalitet som følge af infektioner reduceret markant på grund af forbedret hygiejne og brug af antibiotika. Det er forslået, at den ændrede mikrobielle eksponering påvirker udviklingen af immunsystemet, og at denne dysregulering af immunsystemet kan øge risikoen for immunmedierede sygdomme. Bakteriel kolonisering af tarmen er en af de vigtigste immunologiske påvirkninger af nyfødte, og forskning understeger vigtigheden af bakteriel kolonisering for udviklingen af immunsystemet. Den tidlige kolonisering af tarmen bestemmes især af fødselsmåde, tidlig ernæring, infektioner og brug af antibiotika. Vi vil anvende de to nationale fødselskohorter ’Bedre Sundhed for Mor og Barn’ fra Danmark og ’Mor og Barn Kohorten’ fra Norge med i alt ca. 200.000 børn og koble disse data med nationale patientregistre, fødselsregistre og lægemiddelregistre for at undersøge betydningen af tidlige miljøpåvirkninger med betydning for tarmens mikroflora (fødselsmåde, ernæring, infektioner og antibiotika) for senere forekomst af cøliaki. Studiet kan bidrage til forståelsen af patogenesen for cøliaki og den stigende forekomst; og kan muligvis hjælpe til at identificere særlige risikogrupper og foreslå muligheder for primær forebyggelse af cøliaki.

Vejledere
Steffen Husby
Anne-Marie Nybo Andersen
Ketil Størdal

Bevillinger
Odense Universitetshospitals Frie Forskningsmidler
Bagger-Sørensen Fonden
Innovationsfonden
Novo Nordisk Fonden
Fonden for Lægevidenskabens Fremme