Sine Lykkedegn

Sine Lykkedegn, cand.med., ph.d. studerende, slykkedegn@health.sdu.dk

Vitamin D deficiency in mature and preterm newborns. – A Cohort and animal experimental study

Vitamin D insufficiency is widely common in the world. The prevalence of vitamin D insufficiency is not well described amongst newborns in Denmark. The concentration of Vitamin D in the fetus depends of the concentration in the mother, because Vitamin D passes the placental barrier. Vitamin D levels in the umbilical cord correlates with the maternal concentration just before delivery. The lack of vitamin D is associated to reduced placental development and weight, leading to a presumed risk for low birth weight and prematurity. The consequences of low Vitamin D in very preterm newborns are not well described. Respiratory distress syndrome (RDS) is a lung disease seen in preterm newborns. RDS is due to lack of surfactant, a lipoprotein complex that reduces surface tension and participates in host-defense and the control of inflammation in the lung. The amount of surfactant in the lungs correlates with increasingly gestational age, why extreme preterm newborns often have a more difficult and rapid extending RDS. Several animal studies have shown that vitamin D has a positive impact on the fetal lung development and maturation and has the ability to influence the type II pneumocytes to increase the synthesis and secretion of surfactant. A human study indicates that Vitamin D has a similar impact on the lungs in humans. The aim is to illustrate the correlations and consequences between low Vitamin D in the pregnant mother and the newborn child, especially the preterm child. We will also establish a reference material for the calcium- and phosphate metabolism in the newborn with vitamin D in the normal range (50-80nmol/L). Through animal studies we will seek to determine the impact of vitamin D on lung maturation and the synthesis of surfactant and the development of RDS.


Kohorte- og dyreeksperimentelt studie til belysning af D-vitamin mangel hos mature og præmature nyfødte

D-vitamin insufficiens er særdeles udbredt globalt. Forekomsten af D-vitamin mangel hos nyfødte i Danmark er ikke velbeskrevet. Fosterets koncentration af D-vitamin er fuldt ud afhængig af moderens koncentration, idet vitaminet krydser placenta. Der er tidligere påvist direkte sammenhæng imellem S-25(OH)D niveauet i navlesnoren og moderens værdi umiddelbart før fødslen. D-vitamin mangel hos gravide er i andre studier blevet associeret til nedsat udvikling og vægt af placenta, lav fødselsvægt og præmaturitet. Med hensyn til præmature er der kun få undersøgelser og konsekvenserne af lav D-vitamin hos meget præmature er ikke velbelyste. Respiratorisk Distress Syndrom (RDS) er en lungelidelse som ses hos præmature. RDS skyldes mangel på surfaktant, et lipoprotein kompleks, som findes på alveolernes overflade og er ansvarlig for at nedsætte overfladespændingen i alveolerne. Surfaktant mængden i lungerne korrelerer med stigende gestationsalder, hvorfor ekstremt præmature ofte har sværere og mere rapidt forløbende RDS. Flere dyrestudier har vist at D-vitamin har en positiv betydning for den føtale lungemodning og har evne til at påvirke type II pneumocytterne i lungerne til at øge syntesen og sekretionen af surfaktant. Et enkelt humant studie indikerer at der hos mennesker sker en tilsvarende påvirkning af lungevævet ved tilstedeværelsen af D-vitamin. Ph.d. studiet består af tre delprojekter, hvoraf der er to observationelle studier af en 3-årig kohorte af gravide og deres nyfødte i hele Odense kommune. Det sidste studie er et dyreeksperimentelt studie af præmaturt afkom af gravide rotter med D-vitamin mangel. Formålet med ph.d. studiet er at belyse sammenhænge mellem D-vitamin status hos den gravide kvinde og det nyfødte, specielt det præmature barn. Endvidere vil der blive etableret et normalmateriale for calcium- og fosfatstofskiftet hos den nyfødte med normal D-vitamin status. Den dyreeksperimentelle del af studiet søger at afklare hvilken indflydelse D-vitamin har på lungevævet, samt hvilken rolle vitaminet spiller for produktion af surfaktant og udviklingen af RDS.

Vejledere
Henrik Thybo Christesen
Signe Sparre Beck-Nielsen
Grith Lykke Sørensen

Bevillinger
AP Møller – Fonden for Lægevidenskabens Fremme
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Region Syddanmark
Kong Christian den IX og Dronning Louises Jubilæumslegat
Dagmar Marshalls Fond
Torben & Alice Frimodts Fond
OUH Frie Midler
Syddansk Universitet Fakultetsstipendium