Nikolas Christensen

Nikolas Christensen, cand.med., ph.d. studerende, nikolas.christensen@rsyd.dk

Infections in early childhood – vitamin D status, risk factors and use of antibiotics

Over the last two decades, infection related hospital admissions have increased among young children. Studies on risk factors for infection and for treatment with antibiotics are sparse and mainly based on hospitalized patients. In this project, we will examine risk factors for seeking medical attention for infections in the first three years of life, risk factors for use of antibiotics/asthma medication and how vitamin D status influences the risk of hospitalization for infections. The study will be based on Odense Child Cohort covering 2500 children. In order to study child symptoms, parents will twice a month receive questions by text message regarding child symptoms allowing us to prospectively gather this information. Information on hospital admissions, risk factors such as socio-economic status, education and use of antibiotics will be extracted from The National eHealth Authority and Statistics Denmark. Formerly obtained blood samples from parents and child will be examined for vitamin D status.

Aims:

  This Ph.D. project will contribute to the general promotion of health and be of consequence to the preventive measures that are enforced at this time. We may identify groups at risk in the population and thereby facilitate early intervention. The project will contribute to our knowledge on the influence of vitamin D on infectious diseases and to the recommendations for supplementation that are in effect today.

  Infektioner i de første leveår – association til vitamin D status, risikofaktorer og antibiotikaforbrug

  I Danmark er forbruget af sundhedsydelser i forbindelse med infektioner hos småbørn stigende. F.eks. er indlæggelsesantallet steget med 62% fra 1980 til 2001. Faktorer som forældres socialstatus, uddannelsesniveau m.v. er fundet associeret til infektionsrisiko, antibiotikaforbrug og hospitalsindlæggelser. Især efter opdagelsen af D vitamins betydning for immunsystemet har D vitamins rolle for infektionsrisiko været i søgelyset, men er fortsat omdiskuteret. Eksisterende litteratur baseres overvejende på hospitalsbaserede undersøgelser, hvorfor en prospektiv, populationsbaseret fødselskohorteundersøgelse vurderes at kunne bidrage væsentligt til afklaring af forskellige risikofaktorers betydning for infektionsmønster, forældreadfærd ved infektionssymptomer hos barnet, forbrugsmønstret af antibiotika samt relationen mellem vitamin D status og infektioner. Odense Børnekohorte giver i kraft af et tæt samarbejde mellem almen praksis, Odense Kommunes social- og sundhedsforvaltning og sygehussektoren en unik mulighed for at undersøge disse forhold. Endvidere muliggør det prospektive undersøgelsesdesign med registrering af relevante miljøfaktorer og blodprøver allerede fra graviditeten og gennem den tidlige barnealder en analyse af sammenhængen mellem miljøfaktorer, vitamin D niveauer og infektioner i barnets første leveår. Som et nyt princip indenfor dette felt anvendes forældreregistrering via sms eller email hver 14. dag. Dette muliggør en hyppig opfølgning og dermed lavere risiko for hukommelsesbias. Sms spørgsmålene bruges som udgangspunkt for associationsundersøgelser i forhold til lægekontakt, hospitalsindlæggelse og medicinering (antibiotika og astma medicin) med justering for risikofaktorer som socio-økonomisk status, uddannelse m.v. Til dette anvendes relevant registerdata fra National Sundheds-it og fra Danmarks Statistik.

  Formål:

  1. At analysere risikofaktorer for at søge læge ved infektionssymptomer.

  2. At analysere risikofaktorer for behandling med antibiotika og/eller astmamedicin ved infektionssymptomer.

  3. At analysere sammenhænge mellem D-vitamin status og forekomsten af luftvejsinfektioner, herunder D-vitaminstatus hos mor og barn ved fødslen, samt hos barnet senere.

  Denne ph.d. vil belyse associationer mellem socio-økonomiske faktorer, omfanget af infektionssymptomer, anvendelse af sundhedsydelser og antibiotikaforbrug i 1-4 års alderen. Vi håber derved at kunne identificere risikogrupper hvor forebyggende tiltag med det formål at reducere antallet af lægebesøg og/eller antibiotikaforbrug kan undersøges. Herunder vil vi belyse betydningen af vitamin D for derved at bidrage til viden om og anbefalinger af vitamin D tilskud under graviditet og i de tidlige leveår.

  Vejledere
  Steffen Husby
  Niels Fisker
  Jens Søndergaard
  Henrik Thybo Christensen

  Bevillinger
  Innovationsfonden (Neomune)
  Region Syddanmarks ph.d. pulje
  Syddansk Universitets Fakultuetsstipendium
  Professor Torben Iversens Rejselegat for Yngre Læger