Mette Honnes Tanvig

Cand.med., ph.d. Mette Honnes Tanvig

Effekten af livsstilsintervention i graviditeten hos svært overvægtige gravide. Follow-up på afkommet i tidlig barnealder

I vores studie, der udføres i et tæt samarbejde mellem Endokrinologisk afdeling M, H.C. Andersens Børnehospital og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, undersøges betydningen af overvægt i graviditeten med hensyn til børnenes sundhed. Desuden undersøges langtids-effekten af livsstilsintervention hos svært overvægtige gravide. Projektet er en naturlig opfølgning til et interventionsstudie (projekt ”livsstil og graviditet), hvor 360 svært overvægtige gravide blev randomiseret til diæt- og motionsvejledning eller almindelig rutinekontrol. Vi undersøger hvordan denne effekt afspejler sig i børnenes sundhed. Dette gøres ved at undersøge børnenes kropssammensætning, BMI, risiko for fedme, senere livsstilssygdomme, knoglesundhed med videre. Til sammenligning rekrutteres en kontrolgruppe på 90 normalvægtige kvinder og deres børn. Undersøgelsesprogrammet indeholder analyser af vitamin D status og forskellige vækstmarkører på navlesnorsblod (allerede opsamlet i en biobank), spørgeskemaundersøgelser fra 12 mdrs alderen, data omkring vækst fra egen læge, registersøgning angående indlæggelser, klinisk undersøgelse ved 2½-3 års alderen med måling af højde, vægt, maveomfang, hudfoldstykkelse, DXA scanning og blodprøver for markører for livsstilssygdomme. Studiet er enestående idet der ikke tidligere er lavet et lignende interventionsstudie med så mange overvægtige gravide og det er naturligt at følge børnene mht. deres sundhed. Stadig flere mennesker på verdensplan og i Danmark er fede og det er essentielt at finde måder at forebygge denne fedmeepidemi. Studiet her er en brik i puslespillet.