Mathias Rathe

Mathias Rathe , cand.med., ph.d. studerende, mathias.rathe@rsyd.dk

Effect of bovine colostrum on toxicity and inflammatory responses during chemotherapeutic treatment of childhood cancer

Acute lymphoblastic leukaemia is the most common form of childhood cancer. Cure rates are improving, but the intensity of treatment is limited by toxicity. Two to five percent of patients die from treatment related complications, mostly due to therapy-induced toxicity and immune suppression. Gastrointestinal toxicity induced by chemotherapy is likely to play a key role in the pathogenesis of treatment related complications. Since the intestinal epithelium is in constant interaction with the microbiological flora of the gut it is essential for the maintenance of the immunological balance that the epithelial barrier is intact. Chemotherapy induced toxicity may disturb this balance through damaging effects on the epithelium leading translocation of bacterial components. This may result in both infections and systemic inflammatory responses with impact on post-chemotherapy immune recovery. Colostrum is the first natural food produced by female mammals during the first hours after delivery of offspring. Colostrum is a complex fluid containing a range of immunomodulating components is rich in nutrients, and growth factors. We hypothesize that bovine colostrum supplementation during chemotherapy may have protective effects against chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity and thus it may reduce derivative adverse effects such as infections and systemic inflammation. The aim of the present study is to evaluate the ability a colostrum containing diet to limit gastrointestinal toxicity including chemotherapy induced inflammation and infections. The study is based on a combination of animal studies and human studies thus hoping to provide a translational understanding of the effect of bovine colostrum on gastrointestinal toxicity, systemic inflammation and infections during chemotherapeutic treatment for childhood cancer.

Effekten af bovint colostrum på toksicitet og inflammatorisk respons under kemoterapeutisk behandling hos børn

Akut lymfoblastisk leukæmi er den hyppigste cancersygdom i barndommen. Mens incidensen er stabil, er overlevelsen over de seneste årtier øget. Imidlertid begrænses behandlingsintensiteten af toksiske bivirkninger og 2-5 % af patienterne dør af behandlingsrelaterede komplikationer, primært udløst af behandlingsinduceret toksicitet og immunsuppression. Påvirkning at mave-tarmkanalen udløst af kemoterapi spiller en væsentlig rolle for en række behandlingsrelaterede komplikationer. Tarmen indeholder store mængder potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer, og da tarmvæggen står i konstant forbindelse med disse er det væsentligt at denne barriere er intakt. Kemoterapi kan skade denne barriere og medføre at bakterier eller bakteriebestanddele overføres til blodbanen. Dette kan føre til infektioner eller uhensigtsmæssig aktivering af immunforsvaret. Forlænge, den periode hvor barnets immunforsvar er svækket og således udsætte rettidig genoptagelse af kemoterapeutisk behandling og dermed øge risikoen for tilbagefald. Råmælk er den tidlige mælk, som dannes hos pattedyr i de første timer efter forløsningen af afkom. Denne tidlige mælk er sammensat væsentligt forskelligt fra den senere mælk. Ud over almindelige makro- og mikronæringsstoffer, indeholder råmælk en række hormoner og andre faktorer som påvirker immunforsvaret herunder immunoglobuliner, lactoferrin, lactoperoxidase og immunregulerende cytokiner. Råmælk bidrager til immunforsvaret hos den nyfødte, indtil et selvstændigt immunforsvar er fuldt udviklet og bidrager til vækst og udvikling af mave-tarmkanalen. Det er således tænkeligt at en diæt, supplementeret med råmælk fra køer, kan have en positiv effekt ved at beskytte mave-tarm kanalen mod de skadevirkninger som kemoterapien har og således forebygge dels alvorlige infektioner, dels skadelig immunaktivering udløst af kemoterapien. Formål: Gennem dyreforsøg og humankliniske forsøg at belyse råmælk fra køers effekt på behandlingsrelaterede komplikationer under kemoterapi: Herunder at bibringe translationel forståelse af den mulige effekt af råmælk på infektioner, påvirkning af mavetarm kanalen og immunsystemet.

Vejledere
Steffen Husby
Klaus Gottlob Müller
Peder Skov Wehner
Per Torp Sangild

Bevillinger
BørneCancer Fonden
Odense Universitetshospitals forskningsfond
Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond
Forskningspuljen mellem RH og OUH