Maria Sode Rønne

Maria Sode Rønne, cand.med., ph.d. studerende, msroenne@health.sdu.dk

Bone turnover in relation to glucosemetabolism and pubertal development

The aim of the study is to investigate how physical activity and puberty affect bone growth and furthermore, to examine how lipid and glucose metabolism interact with these effects on bone growth. The bones are a dynamic organ, which undergo continuous remodelling throughout life. Acquisition of bone mass during childhood and puberty is important as peak bone mass is a major determinant for the later risk of osteoporosis. Peak bone mass is determined by genetic and endocrine factors as well as exogenic influences including diet, intake of vitamins and physical activity. Fat tissue is metabolically active and has metabolic as well as hormonal functions. Fat tissue releases leptin and adiponectin, hormones which may affect bone turnover in either positive or negative direction depending on their concentration in the blood. These hormones may also affect insulin sensitivity and thereby glucose metabolism. Osteoblasts release osteocalcin, which is a bone-specific protein. Osteocalcin levels are lower in overweight compared to normal weight individuals and in persons with diabetes type 2. Serum osteocalcin is increased in obese children who achieve a significant weight loss. It seems, that osteocalcin may have a vital influence on glucose- and fat-metabolism. However these relations are not yet fully understood and need further clarifications through research which is the aim with this project.

This study is part of the "Svendborgprojekt", which began in 2008 in the municipality of Svendborg as a project to promote health. Six public schools implemented 6 sports lessons weekly and 4 schools served as control schools with the usual 2 lessons weekly. The children have been followed since 2008 and will be examined in 2015 for the 3rd time at H C Andersen Children Hospital with DXA scan and blood test and also physical activity. In addition they have been continuously examined with running tests and measurement of height and weight since 2008.

Knoglemetabolisme i relation til fedtmetabolisme, glukosemetabolisme og pubertetsudvikling

Knoglerne er et dynamisk organ, som udvikles igennem hele livet med tilvækst af knoglemasse i barndom og ungdom. Særlig stor knogletilvækst ses i puberteten, hvor også de hormonelle forhold ændrer sig. Den maksimale knoglemasse en person kan opnå (peak bone mass) bestemmes af både genetiske-, endokrine- og miljømæssige forhold som kost, vitaminer og motion og forventes at være af stor betydning for forekomsten af osteoporose senere i livet. Fedtvævet er hormonelt aktivt og afgiver bl.a. leptin og adiponectin, som kan påvirke knogledannelsen i både positiv og negativ retning afhængig af deres koncentration i blodet. Disse hormoner påvirker ligeledes følsomheden for insulin og dermed får de også indflydelse på glukosemetabolismen i kroppen. Fra knoglevævet frigives bl.a. osteocalcin, som er et knoglespecifikt protein. Osteocalcin findes i lavt niveau hos overvægtige og hos børn og voksne med type 2 diabetes. Man ser dog en stigning i koncentrationen af osteocalcin hos overvægtige børn, som opnår et væsentligt vægttab samt hos diabetikere som opnår forbedret glykæmisk kontrol og fald i HbA1c. Flere undersøgelser viser en tydelig relation mellem knoglemarkøren osteocalcin og lipid- og glukosemetabolismen. Sammenhængene er dog ikke fuldt klarlagt og der findes endnu færre undersøgelser omkring, hvordan fysisk aktivitet i puberteten påvirker disse relationer.

Vi ønsker med dette studie at belyse hvordan lipid- og glukosemetabolismen påvirker knogletilvæksten i puberteten afhængig af fysisk aktivitet. Studiet er en del af Svendborgprojektet, der begyndte i 2008 i Svendborg kommune som et projekt til at fremme sundhed. 6 folkeskoler implementerede 6 idrætstimer ugentligt og 4 skoler fungerede som kontrolskoler med de obligatoriske 2 lektioner idræt ugentligt. Børnene har været fulgt siden 2008 og undersøges nu i 2015 for 3.gang på Odense Universitetshospital med DXA skanning og blodprøve og endvidere accelerometer-målinger til bestemmelse af fysisk aktivitet. Derudover er de løbende blevet undersøgt fysisk med bl.a. løbetest og måling af højde og vægt siden 2008.

Vejledere
Christian Mølgaard
Anders Jørgen Schou
Malene Heidemann
Jens Ole Laursen

Bevillinger
Region Syddanmarks ph.d. pulje
Sygehus Sønderjyllands direktionspulje
Tryg Fonden
Kirsten og Freddy Johansens fond