Louise Bjørkholt Andersen

Louise Bjørkholt Andersen , cand.med., ph.d. studerende, louise.bjoerkholt.andersen@rsyd.dk

Importance of vitamin D status for obstetric morbidity in Odense Child Cohort and animal model, with focus on preeclampsia

This PhD study aims to investigate the influence of vitamin D on the development of preeclampsia, a systemic vascular disorder in pregnancy, and on regulation of the renin-angiotensin system. We will test the hypothesis that vitamin D can influence blood pressure and vascular parameters through different molecular, immunological and endocrine pathways. This will be carried out through studies in transgenic rats, and molecular pathway studies in a prospective cohort of pregnant women. Despite compelling evidence that vitamin D status can influence on cardiovascular morbidity, the pathways remain largely unclear. This study will shed light on the association between vitamin D levels and preeclampsia development, and very importantly, we will test promising pathways, through which vitamin D levels might affect the development of preeclampsia and vascular dysfunction in pregnant women. This can contribute to a different view on this mysterious disease, and possibly provide directions for interventional human studies. We will also examine interaction between human renin and vitamin D, which can have great significance for our understanding of vitamin D in hypertension, and possibly lead to interventional studies in humans. The potential international health consequences are vast, seeing as vitamin D supplementation is cheap and widely available.

Betydning af vitamin D status for obstetrisk morbiditet i Odense Børnekohorte og dyremodel, med fokus på præeklampsi

Projektbeskrivelse: Forskning har vist, at D-vitamin mangel kan være forbundet til forhøjet blodtryk, og svangerskabsforgiftning en graviditetskomplikation der rammer 4-6% af danske gravide. Sygdommen indebærer forhøjet blodtryk, og kan føre til svær sygdom hos mor og barn. I Odense Børnekohorte har over ¼ af de gravide deltagere haft insufficiente D-vitamin niveauer i den tidlige graviditet (Andersen et al, Clinical Endocrinology, 2012). Dette ph.d. studie har til formål at undersøge om D-vitamin mangel er forbundet med svangerskabsforgiftning i Odense Børnekohorte, et stort dansk kohortestudie, hvor vi følger over 2000 gravide og måler deres D-vitamin flere gange i graviditeten. Gennem unikke dyremodeller for henholdsvis forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning, hvori rotter er genetisk modificerede til at bære menneskelige blodtryksregulerende gener, vil vi tillige undersøge interaktionen mellem D-vitamin og de menneskelige gener, deres aktivitet, og effekt på blodtryk og organskade ved forskellige D-vitamin niveauer. I samarbejde med virksomheden BRAHMS har vi desuden fået mulighed for at undersøge niveauer af svangerskabsforgiftning-markørerne soluble Fms-like kinase 1 (sFlt-1) og placental vækstfaktor (PlGF) i blodprøver fra gravide kvinder der udvikler svangerskabsforgiftning såvel som raske. Disse værdier kan sammenholdes med D-vitamin niveauerne i samme blodprøver, for at undersøge forskellige mulige virkningsmekanismer for D-vitamin. Dette studie vil bidrage til vores viden om D-vitamins effekt på blodtryksregulering og svangerskabsforgiftning, ved at afdække mulige virkningsmekanismer for D-vitamin i disse sygdomme.

Vejledere
Henrik Thybo Christesen
Jan Stener Jørgensen
Grith Lykke Sørensen

Bevillinger
Odense Universitetshospitals Frie Forskningsmidler
Region Syddanmarks ph.d. pulje
Syddansk Universitets Fakultetsstipendium
A.J. Andersens Fond, A.P. Møller Maersk
Fonden til Lægevidenskabens Fremme
CODAN/SEB Fond til udlandsophold
BRAHMS A/S, Berlin, Tyskland (Åben forskningsbevilling)
Torben og Alice Frimodts Fond, Afdeling D Kongrespulje (OUH)