Line Hedegaard Toftlund

Line Hedegaard Toftlund, cand.med., ph.d. studerende, line.hedegaard.toftund@rsyd.dk

Growth, risk for allergy and metabolic syndrome in 6 years old children born very preterm - compared to their nutrition from discharge to 4 month of age

Feeding of premature born children is a well discussed topic among pediatricians. How to provide optimal growth of the brain and body and combine that with a low risc of diseases is yet an area were improvements can be done. At the present time premature born children have higher riscs of allergy, metabolic diseases and more often than mature born children they have compromised growth. Only few studies follow premature children from birth to adulthood, and none of those studies focus on feeding with breastmilk combined with protein enrichment. In Denmark breastfeeding is the recommended way of feeding and 2/3 of the premature children is fed that way. Therefor it is very relevant to look at the effect of the feeding procedures over a longer period of time. Other studies have shown a clear connection in being born premature and later devolopment of metabolic diseases (diabetes, hypertension, iscemic heart problems) and cerebrovascular catastrofies. It is yet uncertan wether premature born children have higher riscs of allergy. While the riscs of developing allergies is decreased from breastfeeding, formula is increasing the risc. The children in this study recieved either formula or enrichment made from cowmilk protein. This study focus on feeding of premature born children after hospital discharge. Inclusioncriteria were gestational age < 32 weeks. At discharge the children were randomised into 2 groups: 1) breastfeeding without enrichment, 2) breastfeeding with enrichment) If breastfeeding were not possible they recieved preterm formula (group 3). We therefor have 3 groups with 3 different kinds of feeding after hospital discharge. The intendance with this study is to see if one type of feeding gives more benefits than other types, better growth and less illness. Bisides that, we hope to improve feedingprotocols for premature born infants in the future.

Vækst, risiko for allergi og metabolisk syndrom hos 6 årige børn født meget prætermt set i forhold til deres ernæring de første 4 måneder efter udskrivelsen

Ernæring til præmature er et omdiskuteret emne idet man endnu ikke har klarlagt, hvordan man opnår bedst mulig vækst for krop og hjerne samtidig med, at man giver børnene samme lave risiko for sygdom som børn født maturt. Aktuelt har præmature større risiko for forekomst af allergi, metabolisk syndrom og ofte problemer med at følge den standardiserede vækstkurve. Der findes kun få studier, der følger præmature børn til voksenalderen. Og af disse studier fokuserer få/ingen på ernæring med beriget modermælk efter udskrivelsen. I et land som Danmark, hvor amning er meget udbredt og anbefalet og hvor ca. 2/3 af præmaturt fødte børn ernæres med modermælk, er det yderst relevant at se på langtidseffekten af modermælk sammenlignet med erstatning. Der har tidligere været vist en sammenhæng mellem børn født SGA og senere udvikling af type 2 diabetes mellitus, hypertension, iskæmisk hjertesygdom og cerebrovaskulære katastrofer. Hvorvidt præmature har en øget risiko for udvikling af allergiske symptomer er uvist. Amning nedsætter risikoen for udvikling af allergiske sygdomme, mens komælksbaserede modermælkserstatninger øger risikoen. De præmature børn i dette studium suppleres under indlæggelsen med fortifier, som indeholder komælksprotein, og den præmature modermælkserstatning er komælksbaseret. Dette projekt fokuserer på ernæringen efter udskrivelsen til præmature børn født mellem gestationsalder 24 og 32. Ved udskrivelse fra hospital blev børnene randomiseret til at være i en af følgende grupper hvis amning var muligt: 1) modermælk uden proteintilskud 2) modermælk med proteintilskud. Var amning ikke muligt fik børnene en præmatur modermælkserstatning. Der er således 3 grupper af præmature børn med forskellig ernæring efter udskrivelsen fra hospital. Formålet er, at undersøge om en type ernæring hos for tidligt fødte børn giver bedre vækst for såvel krop som hjerne, mindre allergi og luftvejssygdomme og mindre risiko for metabolisk syndrom, samt bidrage til ernæringsvejledninger til præmature børn i fremtiden.

Vejledere
Gitte Zachariassen
Lone Agertoft
Susanne Halken

Bevillinger
Region Syddanmarks PhD Pulje
Syddansk Universitet Fakultetsstipendium
Region Sjælland
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal