Kristina Garne Holm

Kristina Garne Holm, cand.cur., ph.d. studerende, kristina.holm@rsyd.dk

Early Home Program with telemedicine

Preterm birth is associated with a long hospitalisation of the infant in the neonatal unit. 300 preterm infants were admitted in the H.C. Andersen Children’s Hospital during year 2014 and spend 5582 days in the hospital. Mothers are admitted with their infant. The last weeks until discharge mainly concerns tube feeding and breastfeeding establishment, which is a prolonged process that can’t be forced, because it depends on infant maturity. During that process parents can be impatient and longing for being a family at home. Further some mothers start to bottle feed the infant instead of breastfeeding hoping for earlier discharge. Infants are discharged when able to eat all the food necessary for weight gain from breast or bottle, without supplemental tube feeding. The aim of this study is to test and evaluate if preterm infants can be hospitalized at home on an Early Home Program (EHS) with the use of telemedicine during the weeks of tube feeding and breastfeeding establishment. Theories of family centered care and parent empowerment will be involved in the study. An EHS program with telemedicine for preterm infants have not previously been studied, therefor Participatory Design (PD) will be used as an overall theoretical frame for the development of the telemedicine solution. PD is a process where users are involved when new technology is to be developed focusing on creating connections between theory, research and daily clinical practice. Qualitative methods as interviews, focus group interviews and observational studies will be used. Further quantitative methods as questionnaires and data from hospital medical records will be obtained. First phase of the study concerns covering the needs of parents, nurses and doctors when infants are on an EHS program with telemedicine. Second phase is developmental. Based on the results from the first phase the telemedicine solution will be developed, here after tested in the hospital, then between hospital and infant homes to ensure safe technology. Third phase is a pilot test where a minimum of 50 preterm infants will be hospitalized at home on the EHS program with telemedicine. During the pilot study data concerning infant health and nutrition will be obtained. Parents will be interviewed concerning experience and satisfaction regarding the EHS program, likewise with nurses and doctors

Telemedicinsk tidligt hjemmeophold
Præterm fødsel er associeret med længerevarende indlæggelse for det præmature barn. I år 2014 var 300 præmature børn indlagt på neonatalafdelingen på H.C. Andersen Børnehospital med sammenlagt 5582 indlæggelsesdage. Mødre indlægges sammen med barnet. De sidste uger inden udskrivelse handler primært om sondeernæring og ammeetablering, som er en langvarig proces der ikke kan forceres, da det handler om barnets modenhed. Det præmature barn udskrives fra neonatalafdelingen når det kan spise sufficient selv til vægtøgning, uden behov for supplerende sondemåltider. I ammeetableringsfasen er forældrene utålmodige og længes efter at være sammen som familie i eget hjem, nogle så meget, at de vælger at flaskeernære deres børn, i håb om tidligere udskrivelse. Formålet med studiet er derfor at undersøge om præmature børn kan indlægges i hjemmet på Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold (TTHO) til sondeernæring og ammeetablering. Teorier som familiecentreret sygepleje og empowerment vil blive inddraget i studiet. Det er ikke tidligere undersøgt om præmature børn kan hjemsendes på TTHO, hvorfor Participatory Design (PD) vil blive anvendt som overordnet teoretisk ramme, for at få udviklet et telemedicinsk redskab egnet til formålet. PD er en proces, hvor brugere involveres med fokus på at skabe sammenhæng mellem teori, forskning og daglig klinisk praksis når ny teknologi skal udvikles. Dataindsamlingen vil overordnet foregå ved kvalitative metoder som interviews, fokusgruppeinterviews og deltagerobservation. Disse vil blive suppleret med kvantitative data fra spørgeskemaer og journaler. Første fase af studiet handler om behovsafdækning for forældre, sygeplejersker og læger, når præmature børn er på TTHO. Anden fase er udviklingsorienteret. Baseret på resultaterne fra første fase af studiet, vil det telemedicinske redskab blive udviklet, herefter testet på neonatalafdelingen og slutteligt mellem neonatalafdeling og hjem, for at sikre, at teknologien er sikker og pålidelig. Tredje og sidste fase er et pilotstudie, hvor minimum 50 børn hjemsendes på TTHO. Under pilotstudiet vil der blive indsamlet data omhandlende børnenes trivsel og ernæring. Forældre, sygeplejersker og læger vil blive interviewet om deres oplevelse og tilfredshed med TTHO.


Vejledere
Jane Clemensen
Gitte Zachariassen
Anne Brødsgaard

Bevillinger