Kirsten Risby

Kirsten Risby , cand.med., ph.d. studerende, kirsten.risby@rsyd.dk

Medfødte bugvægsdefekter – Incidens og graviditets udkomme ved prænatal diagnose. Peri – og postnatale prognostiske prædiktorer for korttids udkomme. Kirurgisk teknik og lang tids udkomme

Projektbeskrivelse: Gastroschise og omfalocele er medfødte misdannelser, hvor varierende dele af abdominalindholdet hernierer gennem en bugvægsdefekt i eller ved navlen. Disse misdannelser diagnosticeres ofte tidligt i graviditeten i forbindelse med prænatale screeningsprogrammer. Dødelighed er i ukomplicerede tilfælde tæt ved nul, men der er fortsat betydelig morbiditet knyttet til tilstandene, specielt i neonatalperioden. Der er begrænset viden om, hvordan disse patienter klarer sig, når de vokser op.

Formålet er at indsamle nationale data for incidens og graviditets udkomme:
1. At undersøge præ- og postnatale prædiktorer for neonatalt udkomme.
2. At evaluere anvendelsen af Goretex-Dual-Mesh® ved sekundær lukning af medfødt bugvægsdefekt på OUH.
3. At beskrive langtids-resultaterne for børn opereret for medfødt bugvægsdefekt på OUH.

Ph.d. projekt bestående af 4 delprojekter:
1. Indsamling af nationale data vedrørende prænatalt diagnosticeret bugvægsdefekt.
2. Undersøgelse af anvendeligheden af intraperitoneal mikrodialyse til vurdering af tarmfunktionen i den postoperative behandling ved medfødt bugvægsdefekt.
3. Analyse af journaldata vedrørende børn med medfødt bugvægsdefekt opereret med Goretex-Dual-Mesh® mhp. at beskrive udkomme og evt. fordele eller ulemper ved denne operationsmetode.
4. Langtids opfølgning med objektiv undersøgelse, blodprøver MR-skanning og spørgeskema på patienter opereret på OUH for medfødt bugvægsdefekt.

Dette studie udføres i samarbejde mellem pædiatere, obstetrikere og kirurger og giver mulighed for at følge den vestdanske population fra tidlig prænatal diagnose til voksenliv.

Vejledere
Niels Qvist
Marianne Skytte Jakobsen
Olav B. Pedersen
Steffen Husby

Bevillinger
Region Syddanmarks ph.d. pulje
Syddansk Universitets Fakultetsstipendium
Region Syddanmarks Forskningspulje
Aase og Ejnar Danielsens Fond