Elisabeth Søgaard Christiansen

Elisabeth Søgaard Christiansen, cand.med., ph.d. studerende, elisabeth.soegaard.christiansen@rsyd.dk

Allergic diseases and sensitization in children up to the age of 14 years. A follow-up investigation of the DARC (Danish Allergy Research Center) cohort

Allergic diseases is regarded a major health problem affecting a high proportion of the population which have socio-economic impact and affects quality of life. A recent Danish study found that more than half of a Danish population had had a least one allergic disease until 26 years of age. In 1998/99, the Danish Allergy Research Center (DARC) initiated a longitudinal prospective non-interventional birth cohort study with follow-up from birth through childhood to adulthood. This cohort has been thoroughly investigated since birth, and the present Ph.D. study is a follow-up of at 14 years of age. The aim was to describe the development, the course and risk factors for allergic diseases in childhood, which is necessary to optimize the treatment and to evaluate possible predictors for the prognosis and possible preventive strategies. Prospective birth cohort investigations of children encompassing frequent interviews by doctors, clinical examinations and test for sensitizations are few but much required in order to describe the natural history of allergic diseases and sensitization. A detailed description of an unselected cohort facilitates the transferability of the results to the general population. The past follow-up investigations on the DARC-cohort have resulted in 5 Ph.D. theses and a number of published articles in international journals. A total of 562 children were included and examined at 0, 3, 6, 9, 12, 36 and 72 months of age. All visits included an extensive questionnaire-based interview (atopic heredity, medical history and environmental factors), examination by a doctor and a comprehensive allergy test with skin prick test, patch test, blood testing, and lung function measurements. The present follow-up of the DARC-cohort at 14 years of age has been ongoing now for 11 month. We have examined 390 of the 462 participants. The interest of participation is still high and we expect a follow-up rate over 90%. This Ph.D. project is collaboration between Hans Christian Andersen Children’s Hospital and The Allergy Center at OUH and will focus on the prevalence, development and prognosis of allergic and non-allergic asthma, rhinitis and contact dermatitis and possible risk factors and predictors for these diseases. Further, the investigations gives us a unique opportunity to evaluate and compare the prevalences of allergic diseases over a 17-18 year period of time in different unselected populations in the same area by comparing data from two other previous studies (TOACS and Odense 1985 cohort) with data obtained in this study.

Prævalensen af allergiske lidelser og sensibilisering hos børn op til 14 års alderen. Prospektiv opfølgning på DARC (Danish Allergy Research Center)-kohorten

Danish Allergy Research Center(DARC) kohorten blev startet i 1998 med i alt 562 børn, alle født på Odense Universitets Hospital. Formålet var at beskrive forekomst og risiko faktorer for udvikling af allergisk sygdom og positiv allergitest (priktest eller blodprøve) samt beskrive forløbet at allergiske sygdomme hos uselekterede børn. Kohorten er unik idet alle børn er klinisk undersøgt af en læge samt har gennemgået allergi udredning med priktest, lappetest, lungefunktionsundersøgelse og blodprøver i alderen 3, 6, 9, 12, 18, 36 og 72 mdr, samt lungefunktionsundersøgelse ved 72 mdr. Derudover er der benyttet et struktureret interview med en læge, i modsætning til mange andre fødselskohorter, der benytter et selvudfyldt spørgeskema. På verdensplan er der kun få eksempler på en så velundersøgt uselekteret børnekohorte som denne, hvilket gør at der er stor interesse i videnskabeligt kredse for de resultater der indtil videre er opnået. Undersøgelserne af DARC kohorten har indtil nu bidraget med viden om forekomsten og forløbet af allergiske sygdomme og sammenhængen med forskellige allergitest hos børn op til 6 års alderen. De allergiske sygdomme ændrer sig med alderen, og det er derfor vigtigt fortsat at følge denne gruppe for at vurdere udviklingen nu i 14 års alderen, samt senere op til voksenalderen. Aktuelle PH.D. projekt er et samarbejde mellem Børneafdelingen og Allergicentret på Odense Universitets Hospital. Denne opfølgning har til formål at undersøge forekomsten af allergisk sygdom og positiv priktest i op til 14 års alderen, for at beskrive udviklingen af allergisk sygdom igennem barndommen og vurdere hvilke faktorer, der har indflydelse på udvikling af disse sygdomme. Undersøgelsen giver desuden en enestående mulighed for at vurdere og sammenligne forekomster af allergiske sygdomme og positiv priktest over en 17-18 årig periode i tilsvarendende populationer i samme område. Projekter indgår i et europæisk samarbejde MeDAll (Mechanisms of the Development of Allergy), hvor data fra flere fødselskohorter samles med henblik på at få en større datamængde og dermed et bedre grundlag for viden om allergiske sygdomme.

Vejledere

Susanne Halken
Charlotte Mørtz
Henrik Fomsgaard Kjær
Esben Eller

Bevillinger

Syddansk Universitet Fakultetsstipendium
MeDall
OUH Frie Forskningsmidler
Thermo Fischer Danmark
Fonden For Lægevidenskabens Fremme
L.F. Voigth Fond