Odense Børnekohorte

Odense Børnekohorte er en større forskningssatsning, hvor 2551 børn født i 2010-2013 følges op til 18 års alderen. Odense Børnekohorte er etableret i et samarbejde med Odense Kommune, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark og indgår i HCA Forskning. Projektet er finansieret af Odense kommune med 960.000 kr, Odense Universitetshospital 1 mio. kr og Psykiatrien i Region syddanmark 350.000 kr. Derudover søger vi midler til projektet hos forskellige fonde.

Der vil være 11 undersøgelser i løbet af de 18 år, 2 under graviditeten af mor og 9 børneundersøgelser (3 mdr., 18 mdr., 3 år, 5 år, 7 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år). Undersøgelserne omhandler blandt andet udviklings-analyse, indsamling af biologisk materiale foruden objektive undersøgelser og spørgeskemaer. De indsamlede data fra tidligt i livet giver mulighed for adskillige opfølgningsundersøgelser senere i barndommen og voksenlivet, hvor betydningen af f.eks. tidlig vækst og ernæring for senere sundhed og sygdom kan belyses bl.a. med henblik på udvikling af bedre forebyggelsesstrategier.

For at få så meget ud af projektet som muligt, og samtidig opnå de bedste resultater, er der sideløbende delprojekter som undersøger hver deres område i forhold til børns sundhed. I 2014 var der ca. 12 delprojekter i Odense Børnekohorte, som omhandler:

- Mangel på D vitamin
- Infektioner i småbørnsalderen
- Referenceværdier
- Udvidet tandeftersyn
- Udvikling af sprog
- Polycystisk ovariesyndrom
- Kemikaliers påvirkning af fedme - og allergiudvikling
- Forskelle i brugen af svangreomsorg
- Epigenetik
- Gen - miljø - social interaktion i udvikling af ADHD
- Amning - sociale og biologiske faktorers indflydelse på amning og ammelængde
- Opsporing af alkoholforbrug

Læs mere om Odense Børnekohorte her