Målsætninger

Nye projekter
Vi vil styrke og udvikle forskning indenfor de kliniske fagområder ved at etablere og iværksætte nye projekter indenfor mavetarmsygdomme, allergi og lungesygdomme, hormonelle sygdomme og sygdomme hos nyfødte. Projekterne skal fokusere på relevante tværfaglige emner, som omfatter vækst, kropssammensætning, livskvalitet, kommunikation og miljø. Formålet med nye projekter er at skabe forskningsresultater af høj international standard med udgangspunkt i kliniske problemstillinger.

Flere eksterne midler
Vi vil øge tilgangen af økonomiske midler, hvilket vil være medvirkende til at styrke forskningsenhedens position indenfor pædiatrisk forskning på både et nationalt og et internationalt niveau. Vi har fokus på fundraising og gør en stor indsats for at skaffe forskningsmidler fra både OUH’s og Region Syddanmarks forskningspuljer samt fra andre nationale, offentlige og private fonde.

Flere forskere
Vi vil bibeholde antallet af ph.d. studerende og øge antallet af kliniske professorer, post.doc.’s og adjungerede professorer. Vi gør en stor indsats for at rekruttere prægraduat studerende og motivere læger på forskningstræningsmodulet i hoveduddannelsesforløbet til at forske. Vi vil udvikle et forskningsmiljø, der motiverer alle læger, studerende, biomedicinere, sygeplejersker og andre med tilknytning til H.C. Andersens Børnehospital til at indgå i forskning.

Mere samarbejde
Vi vil styrke både internt og eksternt samarbejde og øge deltagelsen i tværfaglige projekter på både regionalt, nationalt og internationalt niveau. Vi vil de kommende år forberede HCA Forsknings integration med Nyt OUH ved at styrke samarbejdet med relaterede specialer og med SDU. Odense Børnekohorte udvikler løbende nye tværgående delprojekter i samarbejde med nye samarbejdspartnere.

Større videnskabelig produktion
Vi vil øge den videnskabelige produktion til omkring 60 artikler pr. år i peer-reviewede tidsskrifter med høj impact (i 2013 var der omkring 50 artikler). Et systematisk fokus på vejlederfunktionen af ph.d. studerende samt ansættelse af flere adjungerede professorer og post.doc.’s skal medvirke til at sikre de forventede publikationer.