Forskningstema

HCA Forskning støtter forskning indenfor alle pædiatriske fagområder, som samles under det overordnede tema:

Barnet i centrum: udvikling, sygdom, forebyggelse

Forskning i børns udvikling og sundhed stiller krav til en grundlæggende forståelse for en række aspekter omkring børn, herunder fysiologiske, psykologiske, etiske og sociale forhold. Forskning i børns sygdomme er en forudsætning for forbedringen af vores patientbehandling. Forskning i forebyggelse er et vigtigt indsatsområde, hvor vi fokuserer på betydningen af ernæring, miljø og livsstil, herunder tidlig identifikation af biologiske risikofaktorer med mulighed for forebyggende interventioner.

Der er potentiale i at forske i udvikling, sygdom og forebyggelse hos børn og unge indenfor hvert specialeområde med udgangspunkt i kliniske problemstillinger. Der er forskningsmæssigt tilkommet en erkendelse og særlig opmærksomhed omkring graviditet og de tidlige barneårs betydning for senere sygdommes opståen og udvikling, hvilket øger muligheder for tværsektorielt samarbejde. Et centralt tværfagligt initiativ, som forener elementerne udvikling, sygdom og forebyggelse, er Odense Børnekohorte, som omtales senere.