Strategi

Formål

Formålet med strategien for Forskningsenheden på H.C. Andersen Børnehospital (HCA Forskning) er at beskrive enhedens mission, vision og mål for perioden 2015 til 2017. Strategien skal fastlægge rammer og retning for enhedens fortsatte udvikling og skærpe kursen mod målsætningerne. Den skal styrke de satsningsområder indenfor pædiatrisk forskning, hvor vi er stærke og kan skabe vigtige resultater på et højt niveau samt stimulere til udvikling af nye forskningsområder.

Målgruppen for strategien er ansatte i forskningsenheden og på Børnehospitalet, potentielle nye forskere, eksterne samarbejdspartnere, bevillingsgivere samt andre interessenter. Det er hensigten, at medarbejdere gennem deres daglige studier, arbejde og engagement skal kunne se sig selv - og hver især med egne initiativer og idéer bidrage til, at strategiens målsætninger bliver opfyldt.

Se hele strategien her.