Skip to main content

Pædiatri / HCA Forskning

HCA Forskning er en del af H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital (OUH).

Forskningsenheden hører under; Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU). Enheden består af en forskningsleder, professorer, overlæger, kliniske lektorer og post.doc.’s, en projektkoordinator, ph.d. studerende, prægraduat studerende, specialestuderende, bioanalytikere, en sygeplejerske samt sekretærer.

HCA Forskning har optimale betingelser for at drive klinisk forskning, idet enheden er fysisk placeret i samme hus som klinikken på H.C. Andersen Børnehospital. Det giver mulighed for daglig kontakt og et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og andet klinisk personale om diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme hos børn.

Her på siden kan du læse om vores strategi, tema, mission og vision, målsætninger, samarbejde, satsningsområder, initiativer og forskningsprojekter.

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte forskningsenheden for yderligere oplysninger.

Klinisk Institut H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital
  • Kløvervænget 23C, indgang 60
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 2117
  • Fax: +45 6591 1862

Sidst opdateret: 15.10.2020