Skip to main content

Høretab, demenssygdom og støjeksponering: Bedre forståelse for de underliggende mekanismer i dette forhold

Tidligere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem høretab og demens. Dog har de fleste af disse undersøgelser to større begrænsninger: 1) særdeles små studiepopulationer; og/eller 2) mangel på detaljerede oplysninger om høretab eller at der kun er brugt en subjektiv vurdering af høretab. I vores projekt er sigtet at overvinde disse begrænsninger ved at analysere en meget stor kohorte sammensat af alle ældre voksne fra Syddanmark fra 1998 til 2018 og udnytte meget detaljerede oplysninger fra danske nationale registre og alle høreundersøgelser, der er foretaget i det offentlige sygehusvæsen i Region Syddanmark i denne periode.

Formål

Hovedformålet med dette projekt, som er et resultat af et samarbejde mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Kræftens Bekæmpelse, er at undersøge forholdet mellem høretab, trafikstøj og risiko for demenssygdom, og bedre forstå de underliggende mekanismer i dette forhold. Inden for dette hovedformål er det af global sundhedsmæssig relevans at vurdere, om anvendelsen af auditivfunktionsrehabiliteringsmetoder (fx høreapparater) reducerer risikoen for demens, og hvad fordelene er ved gennemførelsen af hørefunktionsbehandlinger. De vigtigste hypoteser, der er undersøgt i dette projekt, er vist i nedenstående figur.

Projekt hypoteser

Metode

For at undersøge disse hypoteser, vil vi gøre brug af flere nationale registre, og vi vil forbinde dataene med data fra høreundersøgelser og også med adressehistorie for alle studiepopulationer fra 1993 til i dag.